شما و انسان دوستی؟! اگر اسراییلی‌ها نیجریه‌ای بودند و اعراب کامرونی؛ و در یک جنگ تمام عیار میلیون‌ها از آنها کشته می‌شدند عین خیال‌تان بود؟ راه دور چرا برویم… اگر اسراییلی‌ها جمهوری اسلامی بودند و فلسطینی‌ها بهایی، صدای‌تان در می‌آمد؟ فقط ادعا… فقط حرف مفت… فقط تعصب!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)