شهر باستانی Palmyra پالمیرا (تدمر) که در طول تاریخ رنگ و وارنگ بسیار دیده‌است اینک گرفتار داعش سازان و داعشیان شده‌است. گویی بازی سیاست بین المللی دارد به گونه‌ای به قواعد قرن نوزدهم رجعت می‌کند.
جدا از دسیسه‌های طالبان نفت و دلار، عملکرد دولت مستبد اسد و نیروهای مرتجع به اصطلاح اپوزیسیون نیز (هر دو)، در ایجاد این شرایط اسفناک که آبستن بلاست، نقش داشته‌اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
پالمیرا کجاست و چه بر سرش آمده‌است؟
بقیه مقاله را (با عکس‌ها) در آدرس زیر ببینید:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=268

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)