اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال حضور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ساوه، رئیس اداره کار و مدیر عامل کارخانجات لوله و نورد صفا در مجمع عمومی کارگران در روز ۲٨ اردیبهشت و تلاش برای شکستن اعتصاب کارگران با وعده های توخالی و وادار کردن آنان به کار با شکم گرسنه، بیش از یکهزار کارگر این کارخانه مصمم و متحد به اعتصاب ادامه دادند.

img_33778

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دادستانی ساوه که روز ۲٨ اردیبهشت ماه حین مذاکرات رئیس اداره کار و معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ساوه با کارگران موفق به آوردن نماینده های آنان به دادستانی نشده بود روز ۲۹ اردیبهشت این نماینده ها را بدور از چشم کارگران بار دیگر احضار و به تهدید و ارعاب آنان پرداخت و پرده از پرونده سازی بر علیه این کارگران برداشت. اما علیرغم این وضعیت و اعمال فشارهای امنیتی بر کارگران لوله و نورد صفا که با دستگیری شاپور احسانی راد و احضار و تهدید نماینده های کارگران به اوج خود رسید این کارگران حاضر به تن دادن به وعده های توخالی کارفرما و فرمانداری و اداره کار نشدند و متحدانه به اعتصاب ادامه دادند.
بنا بر این گزارش، کارفرما در اقدامی دیگر برای درهم شکستن اعتصاب کارگران بار دیگر از صبح روز چهارشنبه کارخانه را تعطیل و اعلام کرد روز پنج شنبه یکماه از دستمزد معوقه کارگران به حساب شان واریز خواهد شد. اما تا لحظه مخابره این خبر در روز پنجشنبه هیچ پولی به حساب کارگران واریز نشده بود.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم عدم حضور نماینده های کارگران در کارخانه که در پی تهدید دادستانی ساوه برای پرونده سازی علیه آنان صورت گرفته است، کارگران لوله و نورد صفا همچنان مصمم به ادامه اعتصاب هستند و امروز پس از گذشت ٣۱ روز از اعتصاب شان قرار است صبح روز شنبه با برگزاری یک مجمع عمومی در رابطه با چگونگی تشدید اعتراضات شان تصمیم گیری کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)