درگیری دیروز در دانشگاه کابل نشان داد که ما هنوز تا رسیدن به آزادی بیان و عقیده راه درازی را در پیش داریم و هنوز هم کسانی هستند که در مشام شان آزادی بیان و عقیده بوی گند می دهند و تاب تحمل عقاید دیگران را ندارند. این درگیری هرچند که در بین دانشجویان اتفاق افتاد ولی بدون شک دست های پشت پرده نقش بارزی در این درگیری داشته اند؛ دستهای که امسال نتوانستند در سطح شهر با انتحار عقده ضد مذهبی شان را خالی بکنند، با پرتاب کردن دانشجویان از منزل سوم لیلیه این عقده را بیرون ریختند.
بعد از این حادثه وزارت تحصیلات عالی لیلیه اناث و ذکور دانشگاه کابل، لیلیه پولی تخنیک و دانشگاه کابل، پولی تخنیک، تعلیم و تربیه و طب را برای ده روز تعطیل کرده است. با این تصمیم شوم بیشتر از پنج هزار دانشجو در سرمای سرد کابل بی خانمان شدند باید تا ده روز دیگر که احتمالا امتحانات آخر سمستر آغاز خواهد شد در بی خانمانی و بی سرنوشتی بسر ببرند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)