• ۳۰ فروردین امسال چهلمین سالگرد کشتار بیژن جزنی و هشت زندانی سیاسی دیگر است. به این مناسبت اخبار روز به سراغ برخی از یاران زنده یاد بیژن جزنی رفته است. گفتگوی ویدیویی با جمشید طاهری پور و پرویز نویدی دو تن از کسانی که با بیژن جزنی در زندان همبند بوده اند، و مقالاتی از جمشید طاهری پور و ایرج واحدی پور را در این ویژه نامه قابل دسترس است …

ویژه نامه ی اخبار روز : هرکس که با تاریخ معاصر ایران سر و کاری داشته باشد بیژن جزنی را می شناسد. تاثیر نقشی که جزنی با نوسازی جنبش چپ ایران در جهت تحول مبارزه سیاسی در کشور ما ایفا کرد فراتر از رهبری جریان فدائیان خلق بود. بیژن جزنی با برخورداری از تجربه فعالیت و اوج و فرود حزب توده ایران، جبهه ملی و سایر جریانات سیاسی بازمانده بعد از کودتای ۲٨ مرداد چشم انداز تازه ای برای سازماندهی مبارزه علیه نظام سلطنتی، دیکتاتوری شاه و دفاع از عدالت اجتماعی گشود.
نگاه نقادانه ای که بیژن جزنی در دهه چهل و پنجاه به احزاب چپ، سیاست و تئوری مبارزه دارد با سایرجریانات متفاوت می باشد و این تفاوت که در اندیشه و عمل جزنی جاری است او را در جایگاهی فراتر از سایرین در تاریخ سیاسی معاصر ایران قرار می دهد. از سال ۱٣٣۹ تا اعدام جزنی در روز ٣۰ فروردین ۱٣۵۴، کمتر رویداد سیاسی بوده که ماموران امنیتی ساواک نسبت به نقش جزنی در بروز آن حرکت مظنون نشوند و او را مورد بازخواست قرار ندهند. به گواهی اسناد، نوشته ها و اظهارات افراد دور و نزدیک به بیژن جزنی، هیچ زندانی نظریه پردازی از لحاظ تاثیرگذاری بر افکار مبارزان دهه پنجاه در جامعه، گروه های چریکی، دانشگاه و کارخانه به پای جزنی نمی رسد.
تکاپوی عملی و نظری بیژن جزنی برای بسیج و تقویت فکری مبارزان در داخل و خارج از زندان از نگاه دستگاه امنیتی رژیم سلطنتی پنهان نبود و تداوم تلاش او علیه دیکتاتوری، آسودگی خاطر را از شاه گرفته بود. شاه می دید که جزنی چگونه با هوشمندی نظری، او به عنوان مظهر دیکتاتوری را در تیررس هدف اعتراض و مبارزه مردم قرار می دهد و در پی صدای اسلحه هر چریکی که خاموش می شود، فریاد اعتراض سیاسی در فضای دانشگاه و کارخانه علیه استبداد بلندتر می شود.
بیژن جزنی را با این امید عبث کشتند تا این اعتراضات را که از آمدن انقلاب خبر می داد در نطفه خاموش کنند. روز ٣۰ فروردین سال ۱٣۵۴، ماموران امنیتی ساواک به دستور شاه بیژن جزنی، محمد چوپان‌زاده، احمد جلیل افشار، عزیز سرمدی، حسن ضیاظریفی، کاظم ذوالانوار، مصطفی جوان خوشدل، مشعوف کلانتری، عباس سورکی را در اطراف تپه های زندان اوین گلوله باران کردند.
به مناسبت چهلمین سال کشتار جزنی و ٨ تن دیگر از زندانیان همبند وی جمشید طاهری پور و پرویز نویدی به دعوت اخبار روز در یک گفتگوی ویدئویی باره بیژن جزنی شرکت کردند و جمشید طاهری پور و نیز ایرج واحدی پور که از سال ۱٣٣۹ و در جریان انتشار پیام دانشجو با بیژن جزنی همکاری کرده است، مقالاتی را به این منظور برای اخبار روز نوشته اند. حاصل این تلاش را در پرونده ویژه ما به مناسبت چهلمین سالگرد کشتن بیژن جزنی و یارانش می بینید و می خوانید.

میزگرد ویدیویی اخبار روز با جمشید طاهری پور و پرویز نویدی
www.akhbar-rooz.com

جزنی؛ پژواک ضرورت نواندیشی در چپ ایران – جمشید طاهری پور
www.akhbar-rooz.com

بیژن جزنی از زبان ایرج واحدی پور
www.akhbar-rooz.com

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)