ما نمی‌توانیم روی امنیت جهان به این امید قمار کنیم که ایران تغییر کند و بهتر شود. نمی‌توانیم روی آینده خود و کودکان‌مان قمار کنیم… گفته می‌شود دانش هسته‌ای در ایران را نمی‌توان برچید و برنامه اتمی این کشور چنان پیشرفت کرده است که نهایت کاری که می‌توانیم بکنیم به تاخیر انداختن آن است اما دانش هسته‌ای بدون زیر ساخت‌های هسته‌ای به کار نمی‌آید… بدون هزاران سانتریفیوژ و تنها اورانیوم غنی شده یا تاسیسات آب سنگین، ایران نمی‌تواند بمب اتمی درست کند. برنامه اتمی ایران را می‌توان…بخصوص با توجه به فروپاشی اخیر در قیمت نفت، به عقب راند…
برای مطالعه مقاله روی عکس زیر کلیک کنید.


سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)