برای من تخته نرد تداعی کننده سیاست در ایران است: مهم نیست چقدر کار کشته‌ای همیشه احتمال باخت به یک حریف ناشی وجود دارد؛ شانس در پیروزی‌ات نقش اساسی دارد؛ حرکت دهان بیشتر از حرکت دیگر اعضا اهمیت دارد؛ مهره‌هایت هر قدر هم سوخته باشند قابلیت بازگشت به بازی دارند؛ و از همه مهم تر این که حتا وقتی باختی می‌توانی تا ابد جر بزنی یا کرکری بخوانی زیرا توی قبر هم که باشی هنوز شانس پیروزی پنجاه درصد است!

http://artahermes5.wordpress.com/2012/11/23/%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AF/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)