sabzeh

سبزه ، به آب داده ام
دل، به شراب داده ام
پرسشِ سبزِ سبزه را
پاسخِ ناب داده ام .
پیرهنِ چمن شدم
جانِ رها زتن شدم.
سبزه ، مرا درین میان
خنده زنان، سرود کرد.
باز، دلِ شکفته را
عاشقِ هرچه رود کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)