درباره راه اندازی سایت پرس‌آمیز http://www.porsamiz.com – پر‌س‌آمیز برگرفته از دو کلمه پرسش و آمیزش است.

پرس آمیز فضایی برای آموزش٬ اطلاع رسانی٬ آگاهی بخشی و گفت گو پیرامون سکس٬ روابط جنسی٬ آمیزش و زناشویی است.

وجود محدودیت های سنتی از یک سو و حساسیت مسایل جنسی از سوی دیگر سبب شده است در کتب٬ منابع آموزشی و رسانه های فارسی به این مقوله آنچنان که باید پرداخته نشود٬ انتشار آمار مکرر پیرامون تاثیر نقص دانش جنسی و تاثیراتش در روابط اجتماعی بروز ناهنجاری های اجتماعی و شیوع بیماری های ناشی از سکس نشان از نیاز جدی به اطلاع رسانی و نشر معلومات مورد نیاز دارد.

تیم اداره کننده سایت پرسآمیز به همراهی کاربران بنابر ایجاد محیطی سالم٬ دوستانه و تعاملی دارند ٬ فضایی که ضمن محفوظ ماندن حریم خصوصی٬ افراد بتوانند در مورد مباحثی بگویند و بشنوند که در جامعه واقعی٬ خانواده یا سایر رسانه ها معمولا مجال طرح نمی یابند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com