اسلام‌گراها-پیروان اسلام سیاسی- دفاع از فلسطین را در منازعه‌ی اسرائیل-فلسطین، برای دفاع از هویت اسلامی از منظر سیاسی می‌خواهند و بسیاری از چپ‌ها برای دفاع از آرمان ضد امپریالیسمی و غرب‌ستیزانه و از آن‌جا که برای این دو، یعنی اسلام‌گرایی بنیادگرایانه و استکبارستیزی ِ ضد امپریالیستی چندان وجهه‌‌ی موجهی باقی نمانده است باید راهی دیگر پیش گرفت که قابل دفاع باشد و آن سنگرگرفتن پشت دفاع از حقوق بشر است.فعالیتی کاملن سیاسی در لوای فعالیت و دغدغه‌ی حقوق بشری.این‌ها اگر به زبان سیاست همچون گذشته‌ها سخن بگویند و پی‌گیر همان رسالت غرب‌ستیزی و یهودستیزی و بنیادگرایی دینی و امپریالیسم‌ستیزی باشند بسیار معقول‌تر و انسانی‌تر است.فعالیت سیاسی تحت لوای نام حقوق بشر نه کار سیاسی است و نه کاری حقوق بشری.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)