معلمان

اگر اعتصابهای سالهای دهه هشتاد را گامهای اولیه جنبش معلمان برای حضوری فعال درجامعه مدنی تلقی کنیم،اعتراضات گسترده ومسالمت امیز دهم اسفند ماه ۹۳ را می توان ،سرفصل جدیدی در تاریخ جنبش معلمان به حساب آورد.

بلوغ مدنی ،انسجام جمعی وسازماندهی خودجوش با بهره گیری از شبکه های مجازی وهمراهی کانون صنفی معلمان از ویژگی های موثر این تحرک جمعی بود.گستردگی این اعتراضات در سراسر کشور به گونه ای بود که به حق می توان ،جنبش معلمان را ،پیشتاز اعتراضات مدنی در جامعه کنونی ایران تلقی کرد.
این تحرک فراگیر مدنی بردوپایه اصلی استوار است.یکی تجربه گرانقدر فعالیت های صنفی معلمان در یک دهه گذشته ودستاوردهایی است که در نتیجه اعتصابات واعتراضات مدنی در طی سالهای دهه هشتاد بدست آمده است.تجاربی که هزینه های گزافی را بر برخی فعالان صنفی معلمان تحمیل کرده است.از اخراج وتبعید وخانه نشینی وحکم های تعلیقی گرفته تا سپری کردن سالهای ارزشمند عمر،پشت میله های زندان.که از آنجمله رسول بداغی ومحمود باقری ،همچنان هزینه می دهند واز چهرهای نامدار جنبش اعتراضی معلمان به حساب می آیند.اما پایه دوم ،جمعیت عظیمی از بدنه معترض معلمان است که برامده از نسل اعتراضی دهه شصت هستند.حضور آنها روح تازه ای است در کالبد جنبش مدنی معلمان ایران.
امروز آموزش وپرورش درحال یک تحول درونی است .یک جابجایی گسترده نسلی درحال وقوع است.تحرکی که جابجایی معیارهای اجتماعی وارزشی را به دنبال دارد.نسل پیشگام انقلاب ،نسلی که ازموسسین ومدافعین اموزش وپرورش انقلابی بود،به تدریج به سن بازنشستگی می رسند وازسیستم اموزشی خارج می شوند.به جای آنها امروز نسلی که به متولدین دهه شصت معروف شده اند بخش بزرگی از بدنه آموزش وپرورش را تشکیل می دهند.بچه هایی از نیمه دوم دهه ۵۰ تا نیمه اول دهه شصت که با تراکم بالای جمعیتی مرحله به مرحله ،موجهایی پی درپی درساختار اجتماعی ایران ایجاد کرده است.وحالا این نسل بخش بزرگی از اموزش وپرورش را دراختیار دارد.نسلی با هویت خاص وارزشهایی متفاوت.نسلی که انقلاب را درک نکرده،روزهای جنگ را درکودکی گذرانده وبا ارزشهای اجتماعی وسیاسی رسمی /حکومتی زاویه ای مشخص دارد.
حضور این نسل دربدنه جنبش معلمان فرصتی است طلایی برای خلق تحولاتی نوین.این نسل که درحال پشت سرگذاشتن سی سالگی است با اولین تجربه سیاسی خود در خرداد ۷۶ ومیدان داری تحولات ۸۸ ،حالا به تدریج به مرز پختگی می رسد.تحرکات اخیر وشکل گیری اعتراضات معلمان در طول چندماه گذشته با میدان داری این نسل وبه کمک شبکه های مجازی که درتسخیر آنهاست شکل گرفت.و اعتراضات دهم اسفند ماه تجربه جدید وارزشمندی برای انها بود که برای تداوم، نیازمند تثبیت نهادی است.این موج گسترده اعتراضات باید درقالب نهادهایی فراگیر شکلی متشکل به خود بگیرد.وبه نظر می رسد ،کانون صنفی معلمان ،تنها نهاد قابل اعتماد وفراگیری  است که درحال حاضر می توان به متشکل کردن معلمان در قالب آن اندیشید.
گرچه کانون صنفی با ساختار کنونی دارای مشکلات عدیده ای است ،با این همه تصمیم شجاعانه  رهبری آن در برگزاری تجمع دهم اسفندماه،با وجود فشارهای بیرونی و مشکلات درونی ،قابل ستایش و تقدیر است.کانون با این تصمیم نشان داد که نهادی معلم محور است ودر پیگیری مطالبات معلمان آمادگی اتخاذ تصمیم های بزرگ در شرایط دشوار رادارد.
درحالیکه فشار بدنه معلمان درنتیجه افزایش مشکلات معیشتی برای اتخاذ تصمیمات اعتراضی هر روز بیشتر می شود،بسیاری از تشکلهای حزبی /سیاسی که فقط به نام ،مدعی دفاع از حقوق معلمان هستند بی توجه به خواستها ونیازهای بدنه معلمان ،به ارائه راهکارهای انتزاعی ولابی گریهای سیاسی مشغولند.و با مخالف خوانی های مکرر چه از طریق بیانیه رسمی وچه از طریق صفحات مجازی تمام تلاش خود را به خرج دادند تا  اعتراضات مسالمت  امیز ومدنی معلمان در دوماه اخیر را به انحراف بکشانند.تا جاییکه اعتراضات دهم اسفند را نوعی “حرکات خیابانی” معرفی کردند.
در این میان فقط کانون صنفی معلمان بود که در تصمیمی اگاهانه به ندای جمعی معلمان پاسخ مثبت داد و پرچمداری اعتراضات مدنی معلمان را عهده دارشد. با این حال این اقدام شجاعانه ،مسئولیت کانون را برای تعیین نقشه راه و خط مشی اینده جنبش معلمان سنگین تر می کند.چرا که انتظارات همچنان پابرجاست و امروز امید معلمان برای براورده سازی خواستهای به حقشان از طریق عمل جمعی وهمبستگی صنفی بیشتر شده است.
در چنین شرایطی کانون صنفی نیاز به بازسازی درونی وتغییر در شکل ساختارها ونحوه اداره مجموعه دارد.شکل جزیره ای کنونی که هرکدام از استانها به صورت جداگانه تصمیم گیری می کنند، پاسخگوی خیل عظیمی از معلمان جوان مشتاق فعالیت های صنفی ،نیست.بازسازی شکلی مجموعه برای تبدیل شدن به یک اتحادیه پویا وسراسری وتزریق نیروهای جوان به مرکزیت تصمیم گیریها ،می تواند ضامن موفقیت هرچه بیشتر کانون صنفی معلمان در اینده باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)