درباره حرکت صنفی معلمان

images.duckduckgo.com

همواره در شرایط حساس تاریخی که تغییرات رخ می‌دهد گروه‌بندی‌ها مشخص می‌گردد و صف‌بندی‌ها شکل می‌گیرد. همانطور که در شرایط انقلابی افراد و گروه‌ها چهره‌ی واقعی‌شان را به نمایش می‌گذارند چون دیگر ریاکاری ثمری جز از دست دان منافع ندارد. آنانی که به دروغ خود را حامی مردم می‌دانستند اکنون مجبورند نقاب از چهره برداند و با شمشیر آخته به حفظ پایگاه مادی‌شان بپردازند. شرایط مادی و عینی افراد از جمله پایگاه طبقاتی آنهاست که بر جهت‌گیری‌های آن‌ها در این شرایط غالب می‌شود و آنچه عامل گروه‌بندی انسان ها می‌گردد کاملاً مرتبط با این وضعیت عینی می‌باشد.

حرکت معلمان نیز از این قاعده مستثنا نیست. در شرایط انفعال و سکون وقتی سخن از شرایط معمان می‌شود همه معترضند و سیستم و حاکمیت را مقصر می‌دانند. در چنین شرایطی نمی‌توان به راحتی جناح‌بندی‌ها را مشخص کرد. اما در شرایط فعلی که بستری برای اعتراض فراهم شده است افراد چهره ی واقعی‌شان را نشان می‌دهند. برخی از معلمان که تا دیروز اعتراض‌شان گوش فلک را کر می‌کرد از در مخالفت با تجمع برمی‌آیند. ولی آن معلمی که هیچ منافعی در حفظ وضعیت موجود ندارد و با حقوق حداقلی و شرایط سخت زیستی چاره‌ای جز اعتراض برایش باقی نمی‌ماند حتی نیاز به تفکر برای درستی یا نادرستی تجمع ندارد چون راهی جز اعتراض برایش باقی نمانده است.

معلمان باید آگاه باشند و بدانند و در این برهه‌ افراد و صف‌بندی‌ها را بشناسند و بدانند که چه کسانی منافع واقعی‌شان را دنبال می‌کنند. قطعا با پیش رفتن مطالبات و اعتراضات (چنانچه تجربه‌ی تاریخی نشان داده است) در گروه موافقان نیز شکاف ایجاد خواهد و مدافعان اصلی منافع معلمان بیشترآشکار خواهند شد. قطعاً اعتراضات این چنینی علاوه بر پیگری مطالبات معلمان باعث می‌گردد تا معلمان بتوانند پیگیرانِ اصلی منافع خودشان را که جدای از هرگونه منفعت طلبی سیاسی، ایدئولوژیکی و شهرت طلبی سعی در گرفتن خواسته‌های آن‌ها را دارند بیابند.

در شرایط فعلی که بستری حداقلی برای پیگیری مطالبات ایجاد شده است باید همه‌ی کسانی که بر ناعدالتی موجود معترضند در تجمع ۱۰ اسفند شرکت نموده و پایه‌های یک حرکت بنیانی و درست را پی‌ریزی کنند. همه‌ی ‌تشکل‌هایی که خود را حامی معلمان می‌دانند با حمایت از این تجمع از جدایی معلمان از خودشان جلوگیری خواهند کرد و گرنه در ادامه معلمان به راحتی آنها را کنار خواهند گذارد و راه رو به جلوی خودشان را که برگرفته از شرایط زیستی و طبقاتی‌شان است را دنبال خواهند نمود. معلمان ناگزیرند در کنار همه‌ی اقشار مظلوم جامعه از جمله کارگران و پرستاران حرکتی رو به جلو در جهت بهتر زیستن را آغاز کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)