این بحث به ثابت‌های فیزیکی اشاره دارد و شماری از مهمترین آنها را برجسته می‌کند. ضرورت طرح اینگونه مباحث از جمله برای این است که ژورنالیسم مبتذل سیاسی و روزمَرگّی‌های این دنیای وارونه ما را با خودش نبَرد. کمی هم به خود آییم و از خودخواهی به درآییم.
واقعش دنیای ذرات پر از زیبایی و پیچیدگی است و دقت در آن می‌تواند ما را به مکث و فروتنی بکشاند. آشنایی حتی سطحی با ثابت‌های فیزیک چراهای بسیاری را در برابر آدمی قرار می‌دهد. ثابت‌ها، دارای مفاهیم فیزیکی هستند و می‌توان از ترکیب آنها به کمیت‌های با ارزش فیزیکی هم دست یافت.

برای ادامه بحث روی تصویر زیر کلیک کنید.

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)