می‌توانم مطمئن باشم که غالب هم وطنان و کسانی که این نوشته به دستشان می‌رسد با بی تفاوتی، و بدون اظهار نظری از کنارش خواهند گذشت، البته جای شگفتی ندارد، وقتی این بی‌تفاوتی در مورد مسایل سیاسی، که با سرنوشت مردم این کره خاکی و آیندگان مرطبت است، در بخش عظیمی از مردم به اصطلاح پیشرفته جهان غرب شگفت آور است انتظاری از مردم سرزمین‌های دیگر و بخصوص از مردم سرزمین خودم در جهت گیری منطقی در مورد مسایل سیاسی نمی‌توانم داشته باشیم، وقتی می‌بینم که حتی ذره‌ای از هم بستگی و پشتیبانی از مبارزه معلمان کشورشان که مستقیماً یکی از خواسته‌های آنان تحصیل رایگان برای کودکان این سرزمین است در جامعه وجود ندارد، چه انتظاری از پشتیبان از مبارزه دیگر گروهای اجتماعی، کارگران، پرستاران، کادر پزشکی، بازنشستگان، ودیگر اقشار اجتماعی می‌توان داشت جهان شگفت انگیزبست، فاصله بین پیشرفت تکنولوژی و علوم طبیعی، و بیداری خرد جمعی آدمیان فیاسش به اعداد ریاضی مشکل آفرین است
به همین خاطر است که جمع اندکی صاحبان ثروت و دولت‌های حاکم در جهان، در بی تفاوتی خیل عظیم ساکنان این کره خاکی، می‌توانند چنین فجایع جهنمی، که تصورش برای آیندگانی که در دو هزاره آینده پا بر این کره خاکی می‌نهند غیر ممکن است 

البته اگر تا دو هزاره دیگر با تخریبی که سیستم نیولیبرالیسم حاکم بر جهان از محیط زیست و آدمیان میکند کره خاکی قابل سکونتی باشد

تصورش را بنمایید که همین حالا بر سر مسأله اوکراین، که آمریکا و غرب وناتو اصرار بر گسترش نیروها در مرز روسیه و اوکراین دارند، و بدین وسیله در تحریک جنگی هستند، آیا در صورت
درگیری و جنگی اتمی دیگر اثری از کره خاکی و ساکنانش خواهند ماند، و زمستان اتمی بوجود نخواهد آمد، آیا مبارزه‌ای بر علیه این گسترش پیمان نظامی ناتو در ساکنین اروپایی که مستقیماً
این خطر تهدیدشان میکند می‌بینید، آیا اصولاً مبارزه‌ای در مردم جهان علیه صنایع تسلیحاتی به چشم میخورد، پیمانهای نظامی از چه میخواهند محافظت کنند، اگر قدرتهای سلطه‌گر ‌و صنایع تسلیحاتی در جهان و آن بخش کوچکی که دو سوم ثروت جهان در اختیارشان قرار دارد، و سیاستمداران و دولت‌های که پشتیبان آنان‌اند، بدنبال جنگ و ویرانی و متعاقب آن فقر و گرسنگی در جهان نباشند مردم جهان می‌توانند با صلح و همزیستی مسالمت آمیزی جهانی بهشتی بسازند، عاری از فقر و گرسنگی و خشونت، این سیستم حاکم بهره کشی از انسان است، که عامل همه فجایع موجود در جهان است، فکر میکنید در پشت تحریک روسیه بوسیله آمریکا، در جهت حمله به اوکراین چیزی جز متعاقب آن تحریم روسیه وقطع نفت و گاز آن به اروپا و جایگزینی آن توسط شرکتهای آمریکایی نفت و گازی که از طریق نامتعارف استخراجی به نام Fracking ‌ که باعث ویرانی بی محابای و غیر قابل برگشت تخریب محیط زیست میشود می‌باشد، در این راستا برای جبران کمبود گاز از طریق آمریکا، از یکی از نوکران فرمان برشان حاکم قطر دعوت نموده‌اند تا در این راه تامین گاز اروپا کمک‌شان کند، اعزام مجدد ناوگان دریایی به خلیج فارس جهت پشتیبانی از دولت‌های جنایت پیشه عربستان سعودی و امارات، که در رقابت با حاکمیت قرون وسطایی جمهوری اسلامی، هشت سال است که مردم بی دفاع یمن را به خاک و خون کشیده‌اند و حالا برای دفاع از متحدان جنایت پیشه‌اش امارات و عربستان سعودی اقدام به بازگشت ناوهای دریایی‌اش در خلیج فارس نموده تا با حضورش، مراقب تحرکات چین و روسیه که قراردادهای تجاری و اقتصادی با کشورهای خلیج داشته باشند، متاسفانه هیچ صدایی از سازمانهای حقوق بشری و محکوم کردن امارات و عربستان سعودی که با همکاری آمریکا و انگلیس باعث چنین جنایاتی در یمن میشوند در نمی‌آید، اگر سخنی هم جسته گریخته بیرون می‌آید حوثی‌ها و دولت‌های عربستان سعودی و امارات در یک نظر جنایاتشان دیده می‌شود، و سخن از همراهی آمریکا و انگلستان به میان آورده نمی‌شود اخیراً سازمان حقوق بشر و عف بین‌الملل با ترس ولرز، دولت ایالت خاورمیانه‌ای آمریکا اسرائیل را به نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی اپارتاید و جنایاتش در سرزمینهای اشغالی محکوم کرده است، اما اگر بخواهد این مسئله را در سازمان امنییت ودیوان دادگستری سازمان ملل متحد ببرد مسلما با وتوی ایالات متحده روبرو خواهد شد کسی منکر کشتار وحشیانه یهودیان بدست هیتلر و نازی‌ها نمی‌تواند باشد اما آیا یهودیان تنها قربانیان نازی‌ها بودند، متجاوز از سیصد هزار از قوم سیگون اقوامی که دایم بین اروپای شرقی و بخصوص رومانی در تردد بودن را هم نازیها و گشتاپویشان به کوره‌های آدم سوزی فرستادند، نازیها ده‌ها هزار کمونیست را قتل عام کردند، از معلولین و هم جنس گرایان، و ترا جنسی‌ها هم نگذشتند و همه را قربانی و به کوره‌های آدم سوزی روانه کردند اما صهیونیستها ونه یهودیان این کشتار را مستمسکی برای انجام جنایاتشان در حق فلسطینیان و سرکوب گذاشتن بر جنایات دولت اسراییل قرار دادند و کسی جرات بکند که بگوید نازیها اقوام دیگر و کمونیستها را علاوه بر یهودیان به اردوگاهی مرگ فرستادن فوراً صهیونیستها ونه یهودیان مترقی که به کشتار دیگران توسط نازیها باور دارند، چنان مورد حملاتشان در سطح جهانی قرار میگیرد تا وادار به سکوت شوند
ویا برای جلوگیری از آسیب ندیدن توسط آنان مجبور به عذر خواهی شود، اخیراً هم خانم ووپی گلد برگ زن رنگین پوست برنده جایزه اسکار، اظهار نظرش در مورد هولوکاست که فقط قوم یهود در آن سوزانده نشدند از اجرای برنامه تلفوزیون او جلوگیری شد و وادار به عذرخواهی شد، یهودیان مترقی درون اسراییل مخالف بهره برداری دولت‌های صهیونیستی از کشتار یهودیان به دست نازیها هستند و جنایات دولت‌های مختلف اسراییل در حق فلسطینیان را محکوم می‌کنند، افسردگی آن جاییست که هم وطنانم، برای مبارزه با جمهوری قرون وسطی‌ای اسلامی شعار نه غزه نه لبنان جانم فدایی ایران سر میدهند، به جایی حمایت از حقوق فلسطینیان، و سرکوبشان توسط حکومت اپارتاید که سازمان عفو بین آلملل و حقوق بشر جنایات دولت‌های اسراییل و صهیونیستها را محکوم کرده‌اند، هم وطنان من آیا واقف نیستند که مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی اپارتاید جدای از مبارزه جهانی علیه هر رژیم نژاد پرست و اپارتاید نیست، آیا قبح این شعار نه غزه نه لبنان برای مردم ایران آشکار نیست و شرم آور نمی‌باشد، آیا خلق و خوی ما مردم که هیچگونه هم یاری با اعتراضات اقشار و نیروهای مختلف در ون جامعه نداریم و هیچگونه احساس درد مشترکی با فقر و گرسنگان مردمان دیگر کشورها و دفاع از مظلومان این کره خاکی نداریم، تامل برانگیز نیست و نباید این بی تفاوتی ما مردم این سرزمین باز نگری شود

‌م ج وحیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)