چرا باید نسخه‌ی کامل متن آلن بدیو را هم منتشر می‌کردیم؟ «ترجمه»، «نوشتن» و «انتشار» عملی متعهدانه است؛ «منجنیق» به آن کسی که متن‌هایش را می‌خواند، و به ایده‌ها و مواضع نهفته در متن‌ها تعهد دارد. دو روز پس از انتشار مقاله‌ی آلن بدیو در لوموند، که از سوی منجنیق ترجمه و منتشر شد، نسخه‌ی اصلی و کامل آن را سایت «مدیاپار» انتشار داد. پس ترجمه و انتشار این نسخه‌ی کامل ضرورت داشت چرا که در واقع متن کوتاه‌تر قبلی، خلاصه‌ای بود که به درخواست لوموند و پیش از انتشار متن اصلی برای درج در آن روزنامه فرستاده شده بود. در این متن بیش از متن پیشین با «شارلی ابدو»، «آزادی بیان» و «ارزش‌های جمهوری» آشنا می‌شویم و بدیو روشن می‌کند که از دیدگاه او کدام غیبت، جوانانِ برآمده از فقر جهانی را به سمت ارتکاب «جنایت فاشیستی» سوق می‌دهد.

 

فلاخن «دوازدهم +» را بخوانید 

بدیو

فلاخن «دوازدهم +» را بخوانید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)