یکی از «آیات» عظام یمنی «شیخ حارث النظاری» با مبارک باد به ترور پاریس که بهترین هدیه به راسیستها و نئوفاشیستها بود، در پیامی با عنوان «کلمه حول الغزوه المبارکه فی باریس» به نکات مهمی اشاره نموده‌‌است. از توجیه استبداد زیر پرده دین که بگذریم، مصاحبه‌ها و پیام‌های وی همانند «محمد عدنانی» و «ابوبکر بغدادی»، نشان می‌دهد که ائمه قاتلین به لحاظ معرفت دینی هم در سطح بسیار نازلی هستند و در دنیای پیچیده و پر از توطئه امروز حرفی جز دشنه و کینه ندارند.


ادامه مقاله در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=222

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)