به بهانه پنجمین سال بازداشت بدون مرخصی شاهین دادخواه

برای مخاطب بسیار خاص ، پرده نشین و همیشه همراه در لحظه لحظه های ما در کمپین « شاهین دادخواه را آزاد کنید »
با درود و سلام
مخاطب خاص ، در آستانه پنجمین سال بازداشت بدون مرخصی « شاهین دادخواه » بر خلاف عرف و‌رویه مرسوم چنین روزهایی ، قصد داریم پرسشی را با شما از لابه لای صفحات فیس بوک فیلتر شده! مطرح کنیم .
چرا که از یک سو نوشتن از استراتژیستی که بخاطر نبوغ و صریح الهجه بودنش در زندان شماست ، سخت است. و از سوی دیگر شما « به تیر خشمت دیگران را گرفتار کردن» استاد.
شاهین شما را « افراطیون نوظهور نامیده است،‌و ما شما را با ضمیر تو مخاطب قرار خواهیم داد. قبول داری که تو‌ضمیری گرمتر ، مهربانتر و دوستانه تری است ؟ که ماا با تو سرجنگ نداریم .تلاش ما صرفا جهت یادآوری این نکته است : که در زندانهای سرزمینمان مردانی محبوس اند که شایسته ترند به اداره کشورشان !
نیازی به معرفی هم نمیبینیم تا به قول دوستان بگوییم: شاهین فروشی نیست، بازیچه نیست ، تهدید پذیر نیست ، اهل معامله و انعطاف برسر منافع ملی نیست . که میدانیم او را بخوبی میشناسی. پس بدون مقدمه و بی آنکه بخواهیم او را به تو معرفی کنیم صرفا جهت یادآوری یکی از مهارتهای او به خودمان از تو می پرسیم : در میان دیپلماتها و سفرا، وزرا و مدیران سیاسی ، نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر ، نام چند تن را میتوانی بر زبان بیاوری که به ۹ زبان مسلط بوده ؟به چهار زبان مقاله نوشته و منتشر کرده، داشته باشند ؟ پاسخ ات را از قبل میدانیم : « به جز شاهین هیچ کس »
نکته آخر اینکه : یادت نرود ؛ شاهین حتی در چهار دیواری زندان و محروم از بسیاری حقوق اولیه یک زندانی ،هنوز هم در تحلیل هایش یک قدم از توجلوتر است . این گفته ما نیست ، که این اعتراف خودت است در یک جلسه خصوصی .
و من الله توفیق

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)