به بهانه پنجمین سال بازداشت بدون مرخصی « شاهین دادخواه »

«سرت را بالا بگیر ، تو سرفراز تر از همیشه ای ، باور کن»

۱۴۶۱ روز بازداشت (۵۸ ماه ، ۲۰۸ هفته )

و تو‌حتی یکبار در تمام روزهایی که در چهار دیواری زندان اوین برایت گذشته است ، نه خواهرت را دیدی ،‌نه برادرانت را . سیاه پوش پدرت شدی ، بماندکه هنوز باور نداری رفتنش را ، که بازجویانت تا مدتها پنهان کردند خبر فوت و در خاک کردنش را ازت . و دریغ کردند در آغوش کشیدن جسم بی روحش را.

چه خوب شد که مادر زودتر از میانتان رفته بود که اگر بود ، شاید با خبر بازداشتت میتوانست کنار بیاد، اما ندیدنت « ۱۴۶۱ روز » را بی تو‌سر کردن را ، چگونه تاب می آورد ؟
۵۸ ماه گذشت ، و تو آیا میدانی افراطیونی که قلم تحلیلی – انتقادیت را تاب نداشتند ، این روزها حالشان اصلا خوب نیست ؟ نه به خاطر اینکه « مقالات از زندانت» پرینت شده بر روی میز مدیران ارشد است ، نه به خاطر اینکه در چهار دیواری زندان هم هنوز در تحلیل هایت یک قدم از افراطیون جلوتر هستی ! (که این را یکی از مدیران ارشد قرارگاه عمار اعتراف کرده است.)
به این دلیل که : در اینکه تمام این ۵۸ماه ، هر آنچه در تمام این ۲۰۸هفته انجام دادند و برای رسیدنش تلاش کردند ، سندی شده است علیه خودشان .
یادت هست متهمت میکردند به اقدام علیه منافع ملی! جاسوسی و خواسته شان همراهی با آنها و اعتراف به آنچه هیچ وقت نبوده ، بوده است . اما ،حال دیگر همه میدانند منافع ملی مورد نظر آنها منافع جیبشان بوده است و بس .
باور کن هر روز که میگذرد سندی بر بیگناهی توست ، تندروهایی که متهم به انتقاد از آنها بوده ای ، این روزها از هراس رسیدن روز پاسخگویی توپخانه خسته شان در حال تکرار همان خطاهای استراتژیک است.
سرت را بالا بگیر ، سرفراز تر هم میشوی باور کن .

امضا : گردانندگان کمپین « شاهین دادخواه را آزاد کنید»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)