روز یکشنبه‌ ۱۱ ژانویه، تلویزیون آزاد برنامه‌ای را روی آنتن برد که در آن به بررسی نحوه مبارزه با جمهوری اسلامی پرداخته شد. منصور اسانلو از آمریکا و محمد نوریزاد از تهران به همراه یکی‌ از اعضای سازمان جیش‌ العدل مهمانان این برنامه بودند که از زوایای مختلف به بحث در مبارزات مسلحانه و مدنی پرداختند. در ادامه برنامه نیز دیدگاه یکی‌ از روزنامه نگران مقیم اروپا، کیانوش توکلی، در مورد مبارزات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی پخش شد. محمد نوریزاد از مخالفان سر سخت هر نوع مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی بود و در مقابل محمد سعید ترکمان ذهی، عضو سازمان جیش‌ العدل ، و آقای اسانلو با ذکر دلایلی معتقد بودند که در برخی‌ نقاط ایران مردم ناگزیر شده اند به عنوان آخرین گزینه به صورت مسلحانه به رویا رویی با رژیم بپردازند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)