جبهه متحد کورد ،آذربایجان ودمکراسی-اوختاى بهزادى
اؤیرنجی سسی: ازآنچه در گزارشات دیدار جبهه متحد کورد و حجت السلام یونسى مشاور امور قومیتهاى رئیس جمهور درز کرده است،جبهه مزبور فقط مشکلات کوردهای آذربایجان غربی را نمایندگی کرده یا کفه این گزارشات سنگین تر است،و البته با اعلام نمودن اماری که متکی بر هیچ منبع رسمی یاغیر رسمی نیست و با اضافه نمودن چهار درصد به شصت درصد که شگردی تبلیغاتی برای تلقین امور غیر واقعی است بی شک در پی استفاده تبلیغاتی در بین بدنه اجتماعی جنبش رفع تبعیض کورد بوده است اینجا این سوال پیش می اید که آیا کوردها فقط در آذربایجان غربی با این مشکلات مواجه هستند.مثلا استان کردستان با این مشکلات مواجه نیست؟مثلا مسولین استان کوردستان کورد سنی مذهب هستند؟
البته ذکر این نقطه را خالی از لطف نمی دانم که هر ناسیونالیسمی بر پایه منافعی تشکیل میشود و اصولا خود را در مقابل گروهی تعریف میکند،عموما ناسیونالیسم کورد بخاطر اینکه مرزهایش دور از مرز خلق فارس میباشد و بهمین خاطر تضاد منافعی با منافع خلق فارس ندارد و تضاد منافع اش بیشتر با منافع خلق آذربایجان است!ناسیونالیسم کورد ماهیت ضد تورکی و ضد آذربایجانی دارد!بهمین خاطر است که حتی تشکیلات کوردی و یا کادر رهبری تشکیلات ،اکثراً برخاسته از آذربایجان غربی میباشند(البته تشکیلات کوردی بر پایه ایدولوژی چپ بنیان نهاده شده است،ولی انحرافات ناسیونالیستی لااقل در بدنه ان مشهود است و یا احزاب کورد بخاطر جذب نیرو مجبور به استفاده از این فاکتور هستند)
بی شک نگارنده این سطور تا حدی این مسله را درک میکند،و قائل به حقوق شهروندی و ملی خلق کورد ساکن استان آذربایجان غربی است اما اعتقاد دارد که تقلیل مسله کوردها به استان آذربایجان غربی و بزرگنمایی بیش از حد آن،گسست قومی در این استان را شدیدا عمیق تر کرده و راه را برای سو استفاده دشمنان حقوق قومی و ملی در ایران فراهم میکند،جبهه متحد خلق البته میداند که مشکل کوردها در ایران تورکها و آذربایجانیها نیستند!بلکه سیستم و دیکتاتوری توتالیر جمهوری اسلامی میباشد که همانقدر که حقوق ملی و شهروندی کوردها را نقص میکند،حتی شدیدتر از ان حقوق شهروندی و ملی تورکها را نقص میکند!البته که قابل درک است که بعضا بخاطر اینکه خلق کورد بعضا با مسولین استانی تورک تضاد پیدا میکنند،احساسات ضد تورکی پیدا میکنند!اما سو استفاده یک تشکیلاتی که وجهه سیاسی و علمی دارد و تقلیل هدف رفع تبعیض به تورک ستیزی و تورک هراسی،نه بنفع خلق کورد میباشد و نه بنفع خلق تورک میباشد.حتی ادعای اینکه اقای یونسی ادعا کرده که اذریهای استان آذربایجان غربی،اکثر کوردهای اسیمیله شده هستند!نشان از اطلاع حکومت از وجهه ضد تورکی ناسیونالیسم کورد و سعی در معکوس کردن و هدایت و مهندسی جنبش رفع تبعیض کوردی به تورک ستیزی دارد!حکومت سالهاست که سعی در تفرقه بین خلقهای تحت ستم دارد و با این گاف یونسی که سعی کرده نشان دهد که دشمن اصلی کوردها نه فاشسیم ایرانی،بلکه آذربایجانیهایی هستند که کوردها را هم اسیمیله میکنند،در حالی که مگر تورکها خود در معرض اسیمیله نیستند ؟ وانگهی آذربایجانیها با کدام امکانات دیگران و در اینجا مشخصا کوردها را اسیمیله میکنند؟
البته استبداد و دیکتاتوری جمهوری اسلامی در فکر حل مشکلات قومی بنفع دموکراسی و همزیستی مسالمت امیز نیست،این را بطور ساده میتوان از اختلافات اساسی که اقای حجت الاسلام یونسی بعنوان مشاور قومیتی دولت روحانی ذکر میکند فهمید!مثلا ایشان اشکال اساسی میگیرد که چرا در نوشتار نامه جبهه متحد کورد به جاى کُرد،کورد نوشته شده است یا بسم الله استفاده نشده است(این نشان از دارد این سیستم شوینیست و توتالیر خودش حتی عاجز از تحمل کلمه کورد است!اما سعی میکند تورکها را مقصر جلوه داده و هم یقه خودش را برهاند و هم بقول خودش دفع افسد به فاسد کند)این سیاستی است که صدها سال است شوینیزیم ایرانی و فارسی بخوبی ان را اجرا میکند و تاکنون انرا خوب اجرا کرده است!
من در اخر میخواهم از جبهه متحد خلق کورد انتقادی بکنم،اما از خواننده انتظار دارم که انتقاد من را بر علیه خلق کورد،یا جنبش رفع تبعیض کورد تعبیر نکند! که این روزها متاسفانه باب شده که هر کس نوشته یا بیانیه این چنینی دید،فحش نامه ای به اسم مقاله بنویسد و در ان بدون پیرایش راست از نادرست،با نفرت افکنی و سواستفاده از احساسات توده مردم آدرس اشتباه داده و با عمیق تر کردن تفرقه قومى،خود را قهرمان پوشالی جا بزنند و حکومت فاشیست و توتالیر هم البته غیر از این هدفی ندارد و کسانی هم دانسته یا نداسته هیزم بیار این اتش میشوند!قصد من این نیست،و اطمینان دارم که ازادی هر دو خلق به هم وابسته است.
اما انتقاد من از جبهه متحد کورد با توجه به تجربه و شناختی که کم و بیش از این جبهه دارم.و حتی انتقاد جامعه مدنی کورد را از این جبهه یاداوری میکنم،جامعه مدنی کورد خیلی وقتها مدعی شده که اکثرا جبهه متحد با پان ایرانیستها سمت و سویی دارد و در مسائل کوردستان نسبتا پاسیو هستند و در مسایل اساسی روز کوردستان سمت و سویی ندارد و یا در موقعیت های اساسی کوردستان موضعی نمی گیرد و فقط در موسم انتخابات پیدایشان شده و مردم را به شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی دعوت میکند!راستش از نظر اخلاقی من خود را محق به انتقاد همه جانبه از جبهه مذکور نمی دانم،اما در مورد دعوت به رای گیری مردم در انتخابات تجربه و مطمعنا انتقادهایی از جبهه مذکور دارم.جبهه مذکور در انتخابات آذربایجان غربی نقشی شدیدا منفی بازی میکند و اکثرا برنامه تحریم انتخابات توسط جناحهای مترقی را در آذربایجان غربی را به شکست میکشاند،و حتی میتوان گفت در انتخاب مرتجع ترین نماینده های مجلس و شورای شهر آذربایجان غربی مستقیما تاثیر دارد!تفکرات شدیدا راست گرایانه جناح مزبور در اینکه تفکر افراد برای ما مهم نیست،مهم این است که فقط کورد به مجلس یا شورای شهر در آذربایجان غربی را پیدا کند.(تا از این طریق اکثریت بودن کوردها در آذربایجان غربی را اثبات کنند) و به این طریق تحریک هر دو خلق به شرکت در انتخابات نمایشى میشود،و به این طریق باعث عمیقتر شدن شکافهای قومی در آذربایجان غربی و غلتیدن هر دو خلق بصورت واکنشی به طرف جناحهای مرتجع میباشد که در نهایت نفع اصلی را حکومت مرکزی و سیستم فاشیست میبرد،حتی از ان طریق میتوان گفت که این گروه کاتالیزور رشد تمایلات ارتجاعی در حرکت ملی آذربایجان است.
و در اخر تاکید میکنم که مشکل کوردستان و یا اذربایجان با اضافه شدن مسؤول کورد زبان به مسؤولان جمهورى اسلامى حل نمى شود و یا بالعکس،مثلا تمام مسولان کوردستان،کورد زبان باشند و باز هم از خلق کورد رفع تبعیض نمى شود،چونکه هنوز وزیر اطلاعات سابق و مشاور رئیس جمهورى با تقلیل موقعیت خود به معلم ادبیات از سبک نوشتن کورد به جاى کرد سخت عصبانى شده است،در طرف مقابل هم اگر همه مسولان جمهورى اسلامى هم تورک باشند و حتى یک نماینده کورد هم از اذربایجان غربى انتخاب نشود و همه شان تورک باشند باز هم هیچ تاثیر مثبتى در حقوق ملى و شهروندى تورکها پدید نمى اید!مسله در شوینیزم و سیستم تبعیض است و تقلیل نفرت ما از سیستم تبعیض و نژادپرستى به نفرت از تورک یا کورد یا فارس،بى شک باعث شکست ما خواهد و کسانى که ناخواسته نفرت از سیستم را به نفرت از نژادها و یا خلقها تقلیل میدهند تبدیل به همکاران بى مزد سیستم تبعیض نژادى و شوینیسم میشوند.
مقاله اقاى شاهد علوى درباره همین مطلب در سایت خودنویس
https://khodnevis.org/article/62766

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)