الیگارشی مذهبی در تقابل با جامعه مدنی

سال ۲۰۲۱ با ورود دومین سال بیماری جانکاه جهانی انتظار می رفت اولیگارشی مذهبی حاکم بر ایران نگاه متفاوتی نسبت به مردم ایران داشته باشد، اما کارنامه حقوق بشر رژبم در یک سال گذشته عکس این را نشان می دهد و حاکمیت کماکان در نقطه ی مقابل جامعه ی مدنی ایران علیه کنشگران اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشر بسیج است. که مهمترین این سیاست ها عبارتند از : 

۱- حق زندگی و اعدام

در سال ۲۰۲۱ متاسفانه حداقل ۲۹۹ نفر اعدام شدند که ۸۸ درصد آنان مخفیانه بوده است. از این تعداد ۲۵۹ مرد (۸۷ درصد) و ۱۵ زن (۵ درصد) و چهارنفر (کودک مجرم) جزء قربانیان هستند. تا آنجا که به نوع جرم بر می گردد ۵۱ درصد اعدام شدگان به اتهام قتل، چهل درصد به اتهام مواد مخدر، چهار درصد به دلایل سیاسی و سه درصد به دلیل جرائم جنسی و دو درصد هم به دلایلی نامعلوم اعدام شده اند. علیرغم شرایط روحی و روانی روزانه از بیماری کرونا، ماشین آدم کشی کماکان نسبت به سال ۲۰۲۰ (۲۴۶ نفر اعدام) از ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد.

در کنار این رشد اعدام نسبت به سال قبل، باید به ۹۴ قربانی دیگری اشاره نمود که توسط ارگان های نظامی در یک روال صحرایی کشته شده اند : ۲۳ کولبر، ۳۱ سوخت بر و ۴۰ شهروند.

بازهم در راستای همین مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی، باید به دست کم ۶۹۸۲ حکم شلاق شنیع  اشاره نمود که توسط دستگاه قضایی صادر گردید.

۲- علیه آزادی اندیشه و بیان:

دستگیری حداقل ۱۰۴۳ نفراز دگر اندیشان و افراد اگاه جامعه، دو مورد توقیف نشریه، ۱۷ مورد ممنوع الخروجی، ۲۴ مورد اجرای حکم حبس، ۲۴ مورد تفتیش منزل، ۷۷ مورد تجمع و …، که نشاندهنده ی اوج بیداری جامعه ی مدنی ایران در تقابل با اولیگارشی مذهبی است. در این تقابل بایستی به اقلیت های مذهبی و نوگرایان دینی اشاره نمود که ۵۰ نفر از آنان بازداشت شده اند و نیز ۶۱ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد تخریب اماکن مذهبی و ۴ مورد حکم زندان هم در میان این سنخ از کنشگران دیده می شود.

۳- اصناف و اتحادیه ها:

دموکراسی اجتماعی که در مطالبات سندیکا ها و اصناف نماد می یابد، کنشگران ان همواره در ایران تلاش داشته اند وارد فعالیت سیاسی نشوند، بلکه در چارچوب قوانین نظام به کنشگری خود ادامه دهند، اما در یک سال گذشته، رژیم حتی این گروه ها را نیز تحمل ننموده و با ۲۶ بازداشت، ۶۷ ماه حبس برای دو نفر، ممانعت دست کم ۱۲۶۱ تجمع صنفی، ۷۴ ضربه شلاق برای سه نفر، ۲۳ مورد پلمب اماکن، بازداشت ۶۴ کارگر و حکم زندان ۲۷۶ ماه برای سه فعال کارگری،اوج این تقابل را نشان داده است.

۴- حقوق فرهنگی:

در مورد کنشگران فرهنگی بیلان بازهم نگران کننده است :  ۶نفر با مجموع ۸۴ ماه حبس، ۴ مورد محاکمه، ۴۰ مورد ممانعت از نشر آثار دیده می شود. در مورد دانشجویان، ۳ مورد بازداشت، ۲۴ مورد ممانعت از تحصیل به دلیل باورهای مذهبی گزارش شده است.

۵- زنان و کودکان:

در مورد کودکان و زنان، این کارنامه بازهم نگران کننده تر است : در سال ۲۰۲۱، ۲۰۱۸۷ همسر آزاری، ۱۲ مورد قتل، ۲۴ مورد قتل ناموسی، ۸ مورد خود سوزی، سه مورد اسیدپاسی. متاسفانه ۸ تن از زنان به دلیل فعالیت های اجتماعی دستگیر شدند.

در مورد کودکان، ۵۴ مورد خودکشی، ۱۱ مورد قتل ناموسی، ۲۹ مورد فروش و قاچاق کودکان و از همه غیرانسانی تر و مشمئز کننده تر، ازدواج بیش از ۹۰۰۰ کودک و ۳ میلیون کودک محروم از تحصیل دیده می شود.

منبع : هرانا ارگان فعالان حقوق بشر درایران 

پاریس، نادروهابی، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ ( ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲)

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)