سپاه پاسداران از جمله نهادهایی است که با وجود فعالیت‌های اقتصادی گسترده، مجلس حق نظارت بر عملکرد مالی آن را ندارد. حسن روحانی چندی پیش گفت: «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود.» 

انحصار منابع قدرت

انحصار منابع قدرت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)