بودجه امسال کشور نیز همچون سال گذشته به موقع تحویل مجلس داده شد. آیا تحویل به موقع #بودجه را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری دولت می‌دانید؟ 

بودجه به موقع

بودجه به موقع

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com