جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) به همراه ۱۱ سازمان حقوق بشری دیگر در روز ۲۶ آبان (۱۶ نوامبر) با انتشار نامه سرگشاده ای، با اشاره به شکست شورای امنیت سازمان ملل در رسیدن به توافق عمومی برای صدور قطعنامه در باره وضعیت کنونی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان برگزاری نشست ویژه برای رسیدگی به وضعیت در نوار غزه شدند.

در این نامه از جمله آمده است: «بر اساس ماده ۱۴۶ کنوانسیون ژنو، تمام دولت ها متعهد به پیگیری و پیگرد مظنونان به ارتکاب نقض فاحش کنوانسیون های ژنو، یا آمران آن، صرفنظر از تابعیت آنها و محل ارتکاب جنایت، هستند.«

«در تهاجم گسترده قبلی به نوار غزه، غیرنظامیان بهای انفعال سیاسی را پرداختند. نباید بگذاریم تاریخ تکرار شود»

سازمان های زیر این نامه سرگشاده را امضا کردند

مرکز حقوق بشر فلسطین
کمیته عمومی ضد شکنجه در اسراییل
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
شبکه حقوق بشر اروپایی مدیترانه
مرکز مطالعات حقوق بشر قاهره ـ مصر
گروه حقوق بشر آلبانی
جامعه حقوق بشر – فرانسه
جامعه حقوق بشر یونان
جامعه بین المللی حقوق بشر ـ آلمان
اتحادیه قانونی حمایت از حقوق بشر ـ ایتالیا
مرکز حقوق اساسی ـ آمریکا
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

متن اصلی نامه را در پیوند ببینید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)