unnamedبر پايه ی آمار ارائه شده توسط لوموند فرانسه، تنها در ماه نوامبر، بيش از ۵۰۰۰ نفر در جهان در جريان مبارزات «جهاديون» کشته شدند. بيش از ۸۰% اين کشته ها مسلمان بودند، بيش از ۴۰% اين شمار در عراق و سوريه و توسط جريان داعش (يا از گروه داعش) کشته شده اند. باقی اين کشته گان در پی تلاش های «جهادی» باقی گروه های «جهادی» در ديگر نقاط جهان و يا همين منطقه بوده اند. بطور مثال ۷۰۰ کشته در افغانستان. و به داعش بايد گروه هایی از نوع «بوکو حرام» در نيجريه، الشباب در سومالی، النصره در سوريه، حزب اله در لبنان و … را نيز افزود
بيش از ۱۶۰۰۰ نفر از اروپا و امريکا با مليت های اروپایی و امريکایی به داعش و گروه های مشابه پيوسته اند و اين روند ادامه دارد.
راستی علت و زمينه ی «جذابيت» اين گروه ها برای جوان اروپایی و امريکایی چيست ؟ در صد بالایی از اين پيوستگان به اين گروه ها از اروپا و امريکا، عموماً دارای پرونده های «تبهکاری» در نهادهای قانونی اند، اما اين امر را نمی توان عموميت داد. جوان اروپايی و امريکایی در جستجوی چه چيزی به اين گروه ها می پيوندد ؟ «هويت» ؟
شايد اين تنها با صدای بلند فکر کردن باشد، اما هنوز گمان می کنم، جنبش «هيپی» و آنچه در دهه ی ۶۰ ميلادی تجربه شد، می تواند راهنمای خوبی برای درک اين پديده باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)