adopi-ogoبیانیه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

از زندانیان سیاسی اعتصابی ارومیه حمایت کنیم !

هموطنان آزاده !

۲۹ نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه بیش از دو هفته است که در اعتراض به وضعیت بد زندان، رفتارهای غیر انسانی و عدم رعایت تفکیک جرائم در نگهداری زندانیان دست به اعتصاب غذا زده‌ اند. آن‌ها علی‌رغم فشار ماموران زندان برای پایان دادن به اعتصاب غذای خود، تأکید کرده‌اند که تا رسیدن به مطالبات خود از اعتصاب دست بر نخواهند داشت . طبق اطلاعات رسیده در بند ۱۲ زندان ارومیه هشتاد و دو زندانی نگهداری می‌شوند که تنها ۳۰ نفر آن‌ها زندانی سیاسی اند و بقیه دارای جرائم کیفری اند. سه نفر از زندانیان شهروند کرد ترکیه هستند، و به جز یک زندانی بقیه زندانیان سیاسی کّرد ایرانی می باشند. ١٠ نفر از این زندانیان اعتصابی حکم اعدام دارند.

آخرین خبر اینست که تاکنون نه تنهابا هیچ یک از خواست های زندانیان موافقت نشده، بلکه گارد ویژه زندان با محاصره آن‌ها قصد داشته‌اند که یکی از زندانیان به نام محمد عبدالهی را به خارج از بند منتقل کنند که با مقاومت زندانیان روبرو شده اند. زندانیان سیاسی گفته‌اند که ماموران می‌خواهند با جدا کردن زندانیان سیاسی از یکدیگر جلوی اتحاد و همبستگی آن‌ها را بگیرند و با چنین برخوردی فشار بیشتری بر آن‌ها اعمال کنند. همچنین مسئولین زندان ارومیه در دیدار با اعتصاب کننندگان ضمن تهدید و اصرار بر شکستن اعتصاب غذا، به زندانیان گفته‌اند: ” اگر به اعتصاب پایان ندهید، احکام اعدام زندانیان محکوم به اعدام را اجرا خواهیم کرد”.

طبق گزارش کارزار بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه هشتم آذر ماه گارد ویژه همراه با باتوم، شوک برقی و اسپری فلفل در جلوی بند ۱۲ زندانیان سیاسی گرد آمده و آن‌ها را تهدید کرده‌ اند که در صورت پایان ندادن به اعتصاب غذای خود دستور حمله به آن‌ها داده خواهد شد و آن‌ها را به زندان های نامساعدتر منتقل خواهند کرد. این در شرایطی است که وضع جسمی دو زندانی به نام های عبدالله عمومی و رضا رسولی و خیم است و در بهداری زندان بستری شده اند.

هر دو رژیم سلطنتی و اسلامی از حربه فرستادن زندانیان سیاسی به بند بزهکاران عادی برای تحت فشار قرار دادن آنها استفاده کرده اند . این امر مغایر با حقوق به رسمیت شناخته شده زندانیان سیاسی و عقیدتی است . البته همواره زندانیان سیاسی و عقیدتی در برابر این اقدام مقاومت کرده اند . اعتصاب قهرمانانه زندانیان سیاسی زندان ارومیه نیز در همین راستای سنت مقاومت در زندان است .

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی ضمن حمایت قاطع از خواسته های زندانیان اعتصابی از همه هموطنان آزاده و نهادهای دفاع از حقوق مدنی و سیاسی دعوت میکند تا در حمایت از این اعتصاب غذا و رساندن اخبار آن از هیچ کوششی فروگذار نکنند و توطئه های زندان بانان جهنمی جمهوری اسلامی ایران را با شکست رو برو کنند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی درایران را آزاد کنید !
نه به اعدام !

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس ٩ دسامبر ٢٠١۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)