بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها در #ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این تا چه حد در رشد اجتماعی زنان مهم است؟

تحصیل زنان در ایران

تحصیل زنان در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com