کانون شهروندی زنان: گوهر عشقی، به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» با عکسی از اعتراض اش نسبت به خشونت با مجموعه تصاویر «نه به خشونت علیه زنان» همراه شده است. در این روزها در تمام دنیا، خواهران مان با شیوه های گوناگون، مخالفت شان را با خشونت علیه زنان نشان می دهند. شما هم می توانید با انتشار تصاویر خود با موضوع سِلفی های «نه به خشونت علیه زنان» در وبلاگ و صفحات شخصی خود و یا ارسال آن برای ما، اعتراض خود را نسبت به خشونت ابراز کنید.شهروندی زنان: گوهر عشقی، به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» با عکسی از اعتراض اش نسبت به خشونت با مجموعه تصاویر «نه به خشونت علیه زنان» همراه شده است. در این روزها در تمام دنیا، خواهران مان با شیوه های گوناگون، مخالفت شان را با خشونت علیه زنان نشان می دهند. شما هم می توانید با انتشار تصاویر خود با موضوع سِلفی های «نه به خشونت علیه زنان» در وبلاگ و صفحات شخصی خود و یا ارسال آن برای ما، اعتراض خود را نسبت به خشونت ابراز کنید. شهروندی زنان: گوهر عشقی، به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» با عکسی از اعتراض اش نسبت به خشونت با مجموعه تصاویر «نه به خشونت علیه زنان» همراه شده است. در این روزها در تمام دنیا، خواهران مان با شیوه های گوناگون، مخالفت شان را با خشونت علیه زنان نشان می دهند. شما هم می توانید با انتشار تصاویر خود با موضوع سِلفی های «نه به خشونت علیه زنان» در وبلاگ و صفحات شخصی خود و یا ارسال آن برای ما، اعتراض خود را نسبت به خشونت ابراز کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com