برشی از مطبوعات(۳) چندقتل،چندبرداروخواهر،چندتحلیل تحلیل‌های ‌خانوادۀ‌استثنائی! ‌
پائیز۱۳۷۷فروهر ،پوینده و مختاری توسط کارمندان وزارت اطلاعات به قتل می رسند،قبل از افشا شدن عامل اصلی قتلها،برخی مطبوعات،مثل روزنامه کیهان،رسالت،هفته نامه شما ومانندآن،عاملین قتل هارا از(آنچه در این گزارش خواهید خواهند)اینگونه معرفی کردند.
گزارش زیر ذر روزنامه‌صبح‌امروز،پنجشنبه۸‌بهمن۱۳۷۷‌،ص۵ با نام‌مستعار «علی‌میثمی»از اینجانب منتشرشد.
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
۲۵آبان ۱۳۹۳
متن کامل را در اینجا بخوانید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com