شکست حزب دموکرات آمریکا در انتخابات کُنگره و سنای این کشور، فشار بر آقای اوباما برای دستیابی به یک راه حل به منظور پایان بُحران هسته ای را افزایش داده است. تاثیر این فشار بر رژیم مُلاها به گونه دوچندان سنگینی خواهد کرد.

آقای اوباما در دوسال باقیمانده از دور پایانی ریاست جمهوری خود نیازمند کسب یک دستاورد چشمگیر در پهنه سیاست خارجی برای برقراری توازُن با ناکامیهای داخلی اش است. رسیدن به هدف مزبور نه فقط به خاطر کارنامه شخصی وی، بلکه به ویژه از زاویه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا و بهبود شانس دموکراتها در آن اهمیت یافته است.

از سوی دیگر، وی با از دست دادن اکثریت در سنای آمریکا، برای عملی ساختن برنامه ها و سیاستهای خود بیش از گُذشته به تفاهُم جمهوریخواهان وابسته خواهد بود. آنها در مورد بُحران هسته ای رژیم مُلاها خواهان افزایش فشار به موازات مُذاکره هستند و همچنین در مُخالفت با رویکردهای رییس جمهور آمریکا در برابر سوریه، عراق و افغانستان موضع سختی دارند.

در همین حال از یاد نباید بُرد که اجرایی شدن توافُق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی، به ویژه در بخش مربوط به برچیدن تحریمها، مشروط به موافقت کُنگره این کشور است.

فشار دوگانه مزبور، آقای اوباما را که سیاستمداری عمل گرا شناخته می شود، ناگزیر به انتقال آن به طرفهای مُذاکره خود می سازد. این به مفهوم سخت تر شدن موضع آمریکا در مُذاکرات برای جلب رضایت کُنگره و سنا از یکطرف و به کار گرفتن تمام اهرُمها برای به سرانجام رساندن آن با هدف ترمیم موقعیت سیاسی دموکراتها از طرف دیگر است.
1932784_724209107666864_1894783378262034440_o

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com