گشت‌های ارشاد نقش پررنگی در ایران بازی می‌کنند. این گشت‌ها تا چه میزان باید در مواردی همچون حجاب فعالانه عمل کنند؟

گشت ارشاد

گشت ارشاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)