مجازات کودکان

مجازات کودکان

کودکان ممکن است برای برخی جرائم به همان شیوه بزرگسالان مجازات شوند. آیا این قابل قبول است؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)