دولت برای کمک به تعداد کثیر کودکان خیابانی در ایران چه‌کار می‌تواند بکند؟

کودکان خیابانی

شمار کودکان خیابانی در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)