اسيد پاشي
سوال :چگونه است كه ضاربان يك روحاني ،زور گيرها و،،،،،به سرعت دستگير مي شوند ولي اسيد پاشها خير (٢ نمره)
جواب:سوزاندن دل مومن از اسيد هم دردناكتر است ايا نمي انديشيد،،اين جواب منطقي نيست ولي دولت ما پاسخگو است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)