اسید پاشی
سوال :چگونه است که ضاربان یک روحانی ،زور گیرها و،،،،،به سرعت دستگیر می شوند ولی اسید پاشها خیر (٢ نمره)
جواب:سوزاندن دل مومن از اسید هم دردناکتر است ایا نمی اندیشید،،این جواب منطقی نیست ولی دولت ما پاسخگو است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)