df89ghj

در حالیکه اعتراضات مردم اصفهان و تهران در اعتراض به اسیدپاشی های اصفهان و افزایش فضای ارعاب زنان همچنان ادامه دارد اما تاکنون اقدام عملی در مقابله با عاملان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان صورت نگرفته است. اما در مقابل، اعتراضات و تجمعات زنان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را به شدت نگران کرده بطوریکه شماری از امامان جمعه و مسئولین اعتراض های به خشونت علیه زنان و اسید پاشی را به عوامل دشمن خارجی نسبت داده و آن را مشابه حوادث سال ۸۸ عنوان می کنند.

شیرین عبادی، حقوقدان در خصوص منشا اصلی اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان به “راه دیگر” می گوید: “ریشه اصلی این اسیدپاشی ها در گفتار و رفتار خشونت آفرین برخی از مسئولین و ائمه جمعه است که مدتی است نغمه سرداده اند که زنان بدحجاب هستند و تمام بدبختی های اقتصادی کشور ناشی از همین بدحجابی هاست! بعد از این مقدمه چینی گفتند که باید زنان را باید به راه راست هدایت کرد و درصدد به شکل قانون درآوردن افکار خود برآمدند و طرح قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر را به مجلس ارائه دادند که اینگونه رفتار خشن خود را توجیه کنند. طرفداران آنها حتی منتظر تصویب قانون هم نشدند و دست بکار شدند. بنابراین تمام اینگونه اقدامات ریشه در اشاعه خشونت در جامعه دارد برای اینکه می خواهند فضای ارعاب در جامعه ایجاد کنند. متاسفانه حکومت در دهن کجی به نگرانی مردم در مورد اسیدپاشی ریحانه جباری را بطور ناگهانی اعدام کردند و این پاسخی به مردم بود که بگویند ما از شما نمی ترسیم.”

پس از گسترش فضای رعب و ناامنی در کشور حسن روحانی وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری را مامور بررسی اسیدپاشی‌ها کرد و از آنان خواست در جلسه یکشنبه کابینه گزارشی از فعالیت‌های خود ارائه دهند.

کانون مدافعان حقوق بشر، اسیدپاشی های اخیر را مقدمه اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر دانسته و در گزارشی آورده است که اسیدپاشی ها در اصفهان به عنوان خشونت بارترین اقدام ها علیه زنان و دختران در هفته های اخیر بوده است.

این سازمان در ادامه با اشاره به تصویب کلیات قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی، احتمال داده است تا این قانون در صورت تصویب نهایی، دستاویزی برای گروه های افراطی شود تا با عناوین مختلف از جمله مأمور امر به معروف و نهی از منکر در زندگی خصوصی مردم دخالت کنند.

در ادامه اعتراضات به اسید پاشی های اخیر روز شنبه، سوم آبان، نیز عده ای از زنان در مقابل ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی تهران حاضر شدند که نسرین ستوده، نرگس محمدی و نوشین احمدی خراسانی از فعالان حقوق زنان از جمله چهره‌های شناخته شده این تجمع بودند اما پس از ساعاتی با دخالت ماموران انتظامی و امنیتی عده ای از تجمع کنندگان بازداشت شدند که بعد از ساعاتی آزاد شدند. نسرین ستوده و گیتی پورفاضل از جمله بازداشت شدگان بودند.

خانم عبادی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر لزوم اعتراضات خاطرنشان می کند: “مسببین اصلی اینگونه اقدامات مسئولین حکومتی هستند که افکار و رفتار خشن در جامعه را اشاعه می دهند. ولیکن اگر مردم بصورت مسالمت آمیز مقاومت کنند و به اعتراضات خود ادامه دهند مسلما زنان پیروز خواهند شد و حداقل افرادی که آلت دست مسئولین بنیادگرا هستند جرات نمی کنند روش خود را ادامه دهند. اما برعکس اگر زنان سکوت کنند مسئولین این شیوه را ادامه خواهند داد و روز بروز هم شدیدتر خواهد شد.”

نعمت احمدی، وکیل دادگستری با مشابه خواندن اسیدپاشی های اخیر به قتل های زنجیره ای کرمان در پائیز سال ۱۳۸۱ از آن روزها یاد می کند که ۶ جوان بسیجی تحت تأثیر نوارسخنرانی یکی از بزرگان قرار گرفته بودند که مدعی بود جامعه نیاز به امر به معروف دارد و این فریضه الهی مغفول مانده است، آن سخنران مسجد حسن آباد اصفهان درشرح وظایف مسلمانان در قبال امر به معروف گفته بود که امر به معروف جزء وظایف هرمسلمان است اگر با افرادی روبرو شدید که معروفی را زیر پا گذاشته اند بدوأ به صورت زبانی به وی تذکر دهید، اگر تذکر مؤثرواقع شد که هیچ، اگر تذکر مؤثر نبود به پلیس یا حاکمیت رجوع کنید که به وظایف شرعی و قانونی خود عمل کنند و اگر پلیس یا حاکمیت به وظایف خود عمل نکردند یا علیرغم اعمال کماکان، فرد گرد منهیات گشت، فرد تذکر دهنده می تواند رأسأ اقدام کند و مجازاتی نخواهد داشت.

این حقوقدان با یادآوری این موضوع که تاکنون پرونده قتل های زنجیره ای کرمان به نتیجه نرسیده است معتقد است که ظاهرأ قصه اصفهان هم وضعی همانند پرونده کرمان خواهد داشت که خدا کند چنین نباشد، درصورتی که جرم سازمان یافته ای به بهانه امر به معروف صورت گرفته باشد برمی گردد به شرایط فعلی که مدتی است موضوع حجاب و نحوه حضور خانمها در محل کار و اختلاط با مردان در محیط کار دستمایه مباحث و اقداماتی شده است که نمونه آن، طرح شهردار تهران مبنی بر جداسازی محیط کار زنان و مردان در سطح شهرداری یا اعلام انصار حزب اله تهران که جمعیتی نزدیک به ۴ هزار نفر را در واحدهای چند نفره موتورسوار در خیابانهای تهران به حرکت درخواهند آورد و اختلافی که بین انصار حزب اله و وزارت کشور در این مورد به وجود آمد که از آن باخبریم، اخیرأ هم که نمایندگان مجلس طرح حجاب و عفاف را در صحن علنی مطرح و در شرف تصویب نهائی است ، می ماند این پرسش که چه اتفاقی افتاده که در نخستین سال دولت دکترحسن روحانی موضوع حجاب و عفاف به صدر اخبار کشیده شده است، فی الواقع آیا وضع حجاب زنان در سال ۹۳ متفاوت با وضع حجاب در سالهای قبل است و نیاز به تصمیماتی ازاین دست دارد؟ پاسخ این سئوال را هرچه کوشش کردم پیدا نمی کنم مگر اینکه از نتایج انتخابات خرداد سال ۹۲ راضی نباشند.

شیرین عبادی هم تاکید می کند که اسیدپاشی های اخیر او را به یاد قتل های زنجیره ای می اندازد و تصریح می کند: “قتل های زنجیره های مدتی ادامه داشت و طبق گفته متهمان که در اوراق بازجویی هایشان هم بود اعتراف کردند که بیش از ۴۰۰ قتل به دستور وزرای وقت اطلاعات در راستای وظایف سازمانی اشان انجام داده بودند. وقتی جامعه از قتل فجیع فروهرها و پوینده و مختاری مطلع شدند و اعتراضاتشان بالا گرفت آن زمان مجبور شدند به آن قتل های زنجیره ای پایان دهند و دیگر قتلی به آن شکل صورت نگرفت البته بعدها ممکن است کسانی در راستای تصمیمات اطلاعات حذف فیزیکی شده باشند اما دیگر پرونده قتل های زنجیره ای به آن صورت ادامه پیدا نکرد. هرچند افرادی که مسئول و آمران قتل های زنجیره ای بودند به مجازات نرسیدند و یک عده کارمند وزارت اطلاعات فقط انجام وظیفه کرده بودند دستگیر شدند اما باز همین مسئله که با پایمردی و اصرار آقای خاتمی قتل های زنجیره ای به آن صورت فجیع ادامه پیدا نکرد نکته مثبتی بود که بر اثر فشار افکار عمومی و اعتراضات مردم بوجود آمد.”

وی در پایان با بیان اینکه این هدف از این اقدامات حجاب نیست می گوید: “در هر حال در موارد مشابه از احساسات مردم عادی استفاده می شود و مسئولین برای اشاعه جو ارعاب عده ای را تحریک می کنند که اینچنین رفتار خشن داشته باشند و هدف آنها حجاب نیست. برای آنها خیلی مهم نیست که تار موی زنی بیرون باشد یا نباشد، بلکه هدفشان این است که جو ارعاب ایجاد کنند و به علت ستمی که همیشه بر زنان رفته و در صف مقدم هرنوع اعتراضاتی هستند به این شیوه می خواهند جامعه و خیابان را از اعتراضات زنان خالی کنند و خیابان برای زنان ناامن شود تا دیگر هوس اعتراض به تبعیض بر اساس جنسیت و یا مسائل اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com