شاید اسم شجاعیه را به یاد بیاورید. همان شهری که در غزه توسط اسراییل بمباران شد، صدها نفر در آن مردند و تقریبا کل شهر نابود شد.
حالا یک هنرمند اهل غزه این شهر نابود شده را به محل نمایش آثار هنری خود بدل کرده است و در نقاط مختلف شهر مجسمه های زیبایی برپا کرده که گویی نمادی از مردمی هستند که زمانی در این شهر زنده بودند و زندگی میکردند؛ مردان، زنان و کودکان…

شرکت کننده

به خاطر محاصره غره مواداولیه لازم برای مجسمه‌سازی را نداشتم

ایاد صباح در گفتگو با ناظران درباره این اثر هنری خود میگوید:

من در قلب این منطقه در شجاعیه بودم، منطقه ای بسیار فقیر که در واقع کاملا به خاطر بمباران های اسراییل نابود شده است.
من میخواستم ساختمان هایی که واقعا زمانی حضور داشته اند و حالا به تلی از خاک بدل شده اند در دورنمای این مجسمه ها حضور داشته باشند. در واقع این محیط خود بخشی از “نمایشگاه”است. من همینطور بخشی از مجسمه ها را در ساحلی نه چندان دور از این منطقه نصب کردم و میخواستم هراس مردم و فرار آنها را از جنگ نشان دهم.
من مجسمه ها را با فایبرگلاس ساختم که در مخروبه ها پیدا کرده بودم، به خصوص از اسباب بازی بچه ها که در مخروبه ها رها شده بود، به طور کلی من از هر ماده ای که دم دستم بود برای ساخت این مجسمه ها استفاده کردم، در واقع چاره دیگری هم نداشتم به خاطر محاصره غزه توسط اسراییل ماده ای که بتوانم با آنها مجسمه ها را بسازم در اختیار نداشتم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)