برشی از مطبوعات(۱)امر به معروف در جامعه مدنی
این روزهاحادثه اسیدپاشی سریالی دراصفهان،وقبل از آن وارد شدن مجلس برآمده از نظارت استصوابی برای تصویب قوانینی در جهت حمایت از آمر به معروف ونهی از منکر وپیش از این اخبار مربوط به ورود دوباره انصارحزب الله به جامعه راخوانده و شنیده ایم، به بهانه آن گزارشی(در دوقسمت)که درتاریخ های ۱۵و۱۷تیر۱۳۷۷درروزنامه سلام باعنوان:«امربه معروف در جامعه مدنی»که با نام مستعار«علی میثمی»نوشته بودم را اینجا باز نشر می کنم.این گزارش مورد مذمت وانتقاد نشریه شلمچه(ارگان انصار حزب الله) قرارگرفت. دربخشی از آن نوشته است:
« تعريف‌آقايان‌صلواتی‌وميثمی‌تعريفی‌سكولارازدين‌است‌وبراساس‌اين‌گفته‌سروش‌ است‌كه‌دين‌باسكولاريسم‌جمع‌می‌شود»ودر همان یادداشت در ادامه نوشت: آقای‌ميثمی‌شمابهتراست‌دراين‌امورسكوت‌كنيدوامام‌ذلالت‌نشويد.».
در پایان گزارش تمام مطلب را می توانید قرائت کنید:
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
اول ابان۱۳۹۳
تمام گزارش را در اینجا بخوانید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)