ترکیه

شاید باورش سخت باشد اما بر اساس آخرین نظر سنجی (سال ۲۰۱۲ ) ۸۵% از مردم ترکیه در برگه های نظر سنجی خود را مسلمان و مومن معرفی کرده اند و ۸۶% از مردم گفته اند در ماه رمضان روضه میگیرند و نمازهای یومیه را ادا میکنند .مسجد ها حتما شلوغ اند ، چرا که ۵۷% هم اعلام کرده اند که حداقل هفته ای یکبار برای ادای نماز به مسجد میروند. حقیقتی نهفته درون ملتی که سالها حکومتش لاییک بود و از دوران به قدرت رسیدن ترکهای جوان و سقوط حکومت متعصب دینی عثمانی ها ، هرچه بود سودای دوری از دین بود و تجدد اروپایی.
کاری که حداقل در ذهن ما ایرانیان رضا خان نتوانست و آتا تورک توانست.
این ۸۵% مسلمان و مومن حقیقتی است که اردوغان و حزب مطبوعش عدالت و توسعه از آن سر بر آورده اند. حزبی که گرچه فرزند عقیدتی اخوان المسلمین است ، اما امروز سودای پدر خواندگی دارد.رجب طیب اردوغان مسلمان ارتش لاییک را تصویه و خنثی کرد ، شورا ها را به دست گرفت و چندی پیش مجلس ترکیه طی قانونی خندیدن زنان را در محافل عمومی ممنوع اعلام کرد. قانونی که بی گمان بیشتر به فتواهای مفتی های عربستان و داعش و طالبان میماند تا مصوبه مجلس کشوری عضو ناتو.
اولین رئیس جمهور و رئیس کابینه ترکیه ، در جشن پیروزی انتخاباتی اش ، این پیروزی را به تمام مسلمانان از اندلس! تا ارزروم! تبریک گفت و نوید داد که شام را به نینوا و اندلس را به ارزروم وصل خواهد کرد. اگر در دولت قبل مغز متفکر دربار امروز عثمانی ” احمد داوود اوغلو ” تنها در لابلای جملات کتاب و سخنرانی هایش از “عمق استراتژیک” و “توان تاریخی ” ترکیه سخن میراند ، امروز دیگر ابایی از بیان رویاهای نوعثمانی اش ندارد و پا به پای رییس جمهور محبوب این روزهای مردم مسلمان ترکیه به سمت کاخ آرزوهایشان میتازند. رنسانس یا تحجر ترکیه ای ، بازگشت به شکوه یا عقبگرد به جهالت عثمانی – نسوخ روح سلطان در کالبد اردوغان ، عقل عثمانی را هم با خودش به سر حاکم اورده است. ترکیه امروزی بی محابا هرچه دارد به پای داعش میریزد. داعشی که بی شک تداعی کننده قوای مهلک و بیرحم ” ینی چری” در دوران خلافت عثمانی است . قوای مزدور و به شدت خشن و جنگ طلب که حکم سلطان را با شمشیر از شرق به غرب امپراطوری و از اندلس به ارزروم میبرد. و این گونه شام (سوریه) را به نینوا ( عراق) پیوند داده بودند. ترکیه مسلمان میخواهد پرچمدار اسلام باشد و مرکز خلافت . پیاده نظام وهابی-عثمانی داعش چه موفق به تشکیل دولت اسلامی بشود یا نه ، باید گفت که یک : چرخ زمان به عقب بر نمیگردد و دیگر نمی توان شرق و غرب را با ینی چری و داعش به هم دوخت. دوم اینکه : نمیتوان در تجارت تروریسم فقط صادر کننده بود ، و خشونت پشت هیچ مرزی نمی ماند. داعش ها و ینی چری ها زالو هایی هستند که از خون جنگ تغذیه میکنند.تاریخ عثمانی پر است از سلطانهایی که به دلیل خود داری از جنگ دلخواه قوای مزدور خود ، به دست آدم کشان خودشان سر بریده شده اند. در بهترین حالت ممکن میتوان گفت حاکمان امروز ترکیه در حال ارتکاب یک حماقت بزرگ تاریخی اند. حماقتی که میتواند کشوری با پتانسیل ترکیه را با آن گستره تنوع قومی و تعصب مذهبی به پاکستانی جدید ، دیوار به دیوار اروپا و اسرائیل بدل کند.
گویا امروز هیچ عاقلی در ترکیه نیست که نگران بازگشت بومرنگ داعش باشد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)