همه جا سرد و ساکت بود که ناگهان شادی از گرد راه رسید و دَر زد.
نمی‌دونم باور کنم یا نه !
سلام… سلام شادی، ای غنچه آزادی، آیا تو واقعاً برای من اومدی؟…
این همه سال کجا بودی؟ بارها و بارها بر زمین برف نشست، تو نبودی،
بارها و بارها باران پائیزی بارید، تو نبودی.
بارها و بارها شب شد و صبح شد، اما… اما تو غیب ات زده بود.
«منتظرمانده چشمان ترم، در این سیاهی، تا تو بیائی» ــ
این همه مدّت کجا بودی؟
***
انگار افسانه به حقیقت پیوسته. در، بر پاشنه خودش چرخیده و همه چیز (مثل روز) روشن شده است.
شادی جون ! برای اینکه به تو برسم، سال ها و سال ها با سرنوشت درافتادم، به کوه و بیابان و آب و آتش زدم و دربدری‌ها کشیدم…
این نه بیهوده بود و نه بی دلیل. هیچ چیز در این دنیا بی دلیل و بیهوده نیست.
شادی عزیزم، (چه شادم که) تو از راه رسیدی و اومدی…
بدون تو چگونه دوام آوردم؟
***
برای شنیدن از ویدیو روی تصویر زیر کلیک کنید.

گفتگو با شادی
اثر «دربه‌نو» Л. Дербенёв
ترانه سرای مشهور روسی

Счастье вдруг в тишине
Постучало в двери
Неужель ты ко мне,
Верю и не верю
Падал снег, плыл рассвет,
Осень моросила
Столько лет, столько лет
Где тебя носило?

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
Все мне стало ясно теперь
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой
Мерз я где-то, плыл за моря
Знаю – это было не зря
Все на свете было не зря
Не напрасно было.

Ты пришло, ты сбылось
И не жди ответа
Без тебя как жилось
Мне на свете этом
Тот, кто ждет, все снесет,
Как бы жизнь не била
Лишь бы все, это все
Не напрасно было

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
Все мне стало ясно теперь
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой
Мерз я где-то, плыл за моря
Знаю – это было не зря
Все на свете было не зря
Не напрасно было.

ترانه «گفتگو با شادی» Разговор со счастьем ، کلمه به کلمه ترجمه نشده و من به مضمون آن اشاره کرده‌ام. این ترانه زیبا در فیلم
“Иван Васильевич меняет профессию”
(ایوان واسیلیویج شغلش را عوض می‌کند)، خوانده شده است.

آدرس ویدیوسایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

hamneshine_bahar@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)