کارزار مبارزه با مجازات اعدام در ایران. دشواری ها و موانع

 

فریبرز رییس‌دانا
گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و فعال سیاسی و اجتماعی سوسیالیست

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)