این ویدیو بخش دوم «گفت و شنود با آقای دکتر کریم قصیم» است.
در آغاز از برتراند راسل پیشگام تحلیل منطقی و مدافع سرسخت تجربه گرایی یاد شد که گفت وقتی توجه شما به چیزی جلب می‌شود، تنها پرسشی که باید از خودتان بپرسید این است:
واقعیت ها چیستند و بر چه حقیقتی دلالت دارند. نباید آنچه را دوست دارید حقیقت داشته باشد، یا فکر می‌کنید حقیقت بودنش برای جامعه مفید است، شما را منحرف کند.
از هانا آرنت هم سخن به میان آمد که قائل به ضرورت ثبات و در عین حال نیاز به تغییر در آن واحد بود. همو که معتقد بود داوری کردن در مورد خود و در مورد دیگران امری مدرن است…
با آقای قصیم از جمله این پرسش را در میان گذاشتم که هدف از استعفای شما از شورای ملی مقاومت چه بود و با توجه به حساسیت قاتلین زندانیان سیاسی انتشار علنی آن چه ضرورتی داشت؟

برای شنیدن از ویدیو، روی تصویر زیر کلیک کنید.


….
سئوال کردم آیا ایشان از سفر مسئول شورای ملی مقاومت به مکه (عربستان) که سالها بعد برخی تصاویر مربوط به آن در نشریه مجاهد چاپ شد یا در جریان آنچه در دادگاه پوئک POAC گذشت قرار داشتند و…

منظور از پوئک «کمیسیون تجدید‌نظر‌خواهیِ سازمانهای ممنوعه» است که قضاتّش را وزارتِ دادگستریِ انگلستان تعیین می‌کند.
PROSCRIBED ORGANISATIONS APPEAL COMMISSION
ــــــــــــــــــــ
از جمله مسائل قابل تأمّل در دادگاه مزبور، روایتِ آقای مهدی برایی (همراه با خانم‌ها صدیقه حسینی و مژگان پارسایی و آقایان حسین عابدینی و محمد سیدالمُحدّثین) از «کنگرهِ فوق‌العادهِ مجاهدین در ژوئنِ سالِ ۲۰۰۱ » در قرارگاهِ اشرف بود.
نشستی که ظاهراً پیش از واقعه ۱۱ سپتامبر تشکیل شده بود و طی آن بنا بر روایت شاهدان مزبور، مبارزهِ مسلّحانه و شیوه هایِ قهرآمیز، تجدید نظر شده و همهِ مجاهدین هم برآن صِحّه گذاشته‌اند…
در این گفت و شنود آقای قصیم به نکات مهمی اشاره می‌کنند.
این بحث ادامه خواهد داشت

آدرس ویدیو
https://www.youtube.com/watch?v=fnQ3Q1gcDBo

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)