روایت فریدون هویدا نماینده ایران از اجلاس تدوین وتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشردر ۱۹ آذر ۱۳۲۷ خورشیدی
 
از سری فیلم های مستند موضوعی,داستانی و رویدادی از ایران در قرن بیستم
۱۲۸۴-۱۳۷۹خورشیدی 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)