وحشی گری ها و جنایت های ضد بشری اسلام گرایان تروریست در عراق و سوریه تحت نام داعش ، که خیال استقرار حکومت اسلامی در جهان را دارند ، همانی هستند که مردم ایران از ابتدای حکومت اسلامی جمهوری اسلامی به آن دچارند .
داعشیان شاگردان مکتب اسلام سیاسی خمینی و بازماندگانش هستند .
ما خود را بیگانه با هر گونه عمل ضد بشری و تروریسم می دانیم و خود را با همه آنهایی که بر علیه اسلام گرایی عزم به مبارزه نموده اند ، همراه و همبسته می دانیم . توجه همه جهانیان را به این نکته مهم جلب می کنیم که هر چند که تا به امروز جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی تنها محدود به داخل ایران و مردم ایران بوده و موجب برانگیخته شدن خشم شما نشده بوده اند ، اما بدانید که آنچه امروز داعشی ها به نام اسلام انجام می دهند را جمهوری اسلامی نیز انجام داده و می دهد .
به نام انسانیت و برای دفاع از مدنیت و حقوق بشر ، سرچشمه افراط گرایی اسلامی را باید خشکاند .
بنی آدم اعضای یکدیگرند
آزادگان نروژ ، کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دموکرات ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)