خبر کوتاه و خلاصه است،در صفحه فیس بوک واگذاری حیوانات و دیده بان حقوق گربه ها،عکس دو سگ را گذاشته اند و در توضیح اش نوشته اند که نیازمند کمک پزشکی هستند.اما برای چه؟یا دلیل یا مرض این حیوانات چە بوده است؟

جواب کوتاه است این دو سگ به کرات مورد تجاوز گروهی از مردان قرار گرفته اند،مردانی که گردانندگان صفحه مزبور انها معتاد و ارازل و اوباش منطقه بومهن معرفی کرده اند،البته این که فاعلین عمل چه کسانی بودند سند یا دلیل ارایه نشده،ولی اینکه خبر درست است و عکسهای ارایه شده نشان از این دارد که فارغ از کیستی فاعلین عمل،خبر موثق است و در گوشە ای از سرزمینمان انسانهایی هستند که می توانند ده یا بیست نفر جمع شوند و به سگی تجاوز کنند،غیر قابل انکار است.
به راستی خبر و تصاویر انقدر تکان دهنده و حال بهم زن هستند که حتی نمی شود خبر سه سطری را به روال معمول در دقیقه ای خواند،چه رسد که خبر را پوشش داد و یا بر ان تحلیل یا تاویلی نوشت.البته کسی هم اینکار را نکرده است،نه جامعه می خواهد این خبر را بخواند و نه حتی کسی می خواهد با پوشش این خبر چندش اور،احساسات عمومی جامعه را جریحه دار کند.

اینکه جرم و جنایت از پیدایش انسان بوده و تا اخر هم خواهد بود مسله ای نیست که کسی بر ان شک داشته باشد و یا اصولا نمی توان جامعه عاری از جرم و جنایت پدید اورد،ولی نکته ای که است اینجا نه جرم و جنایت و یا دفاع از حقوق حیوانات مد نظر است که بیشتر از ان انحطاط اخلاقی مد نظر است که این واقعه ان را نمایان می کند،البته ممکن است که انتقاد شود فاعلین عمل عده قلیلی هستند که حتی معتاد و ارازل و اوباش هستند که نمی توانند جامعه میلیونی ایرانی را به تصویر بکشند!البته که انتقاد مزبور می تواند صحیح باشد ولی در اینجا این سوال پیش می اید که با تقلیل این افراد به معتاد یا ارازل نمی توان زشتی عمل را کم رنگ کرد یا نقش و مسولیت جامعه و حاکمیت را مقابل عمل انجام گرفته نادیده گرفت.

عاملین یا فاعلین عمل معتاد باشند یا ارازل،انها بخشی از جامعه ما هستند،انها حتی می توانند جزیی از خانواده ما باشند!البته این نکته هم است که اگر ما حتی موارد بالا قبول نداشته باشیم،این دور از واقعیت نیست که هر لحظه کودکان،خواهران و فرزندان ما می توانند قربانیان فاعلین عمل شوند،اصولا تضمینی بر این نیست که کودکی جای سگ را نگیرد،مسله در این نیست که در این حکومت اصولا بیست نفر نمی توانند جمع شوند و کتابی بخوانند و نشر دهند و بیست نفر می توانند همفکر و هم عمل پیدا کنند و به سگی تجاوز کنند.مسله در این است که شکافی عظیم بنیان اخلاقی جامعه را فرا گرفته.مسله در ان بیست نفری است که می توانند بیست نفر شوند و به سگی یا انسانی تجاوز کنند.اینکه چه کسی مقصر است؟سوالی است که در حیطه صلاحیت اهل علم است،شاید هم مهم نباشد مقصر کى باشد،که اصولا کمکى به حل قضیه نمى کند.
اما اینکه ما در این جامعه زندگی می کنیم در جامعه اى که سگانش در معرض تجاوز هستند،چه بخواهیم یا نخواهیم از تبعات اش متاثر شده و نصیب خواهیم برد.

قهرمان قنبرى
منبع خبرimage

imageimage
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=22&appid=25554907596&p%5B0%5D=121619377917533&p%5B1%5D=690908520988613&share_source_type=unknown

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)