در مورد بسترى شدن و عمل جراحى پروستات على خامنه اى تحليل هاى زيادى صورت گرفت،البته كه بايد انسانها را محق دانست كه هر كدام تحليلى خاص ارايه دهند،چونكه براى اولين بار است كه در جمهورى اسلامى از بيمارى و درمان رهبر انقلاب بى پرده سخن گفته مى شود،تحليل هاى زيادى گفته شد از جمله اينكه بيمارى در مرحله حاد است و نظام زمينه سازى مى كند براى انتخاب رهبر اينده و يا اينكه بيمارى به مرحله درمان رسيده و مى خواهند با نشان دادن بيمارى به صورت اشكار،حرفهاى مربوط به وخيم بودن بيمارى را شايعه و نادرست جلوه دهند و يا اينكه بسترى شدن و يا دور بودن رهبرى از امور،فرصت كارهايى به دولت روحانى بدهد كه در وجود ايشان امكان پذير نيست يا سخت است…..ولى بصورت گذرا يك تحليل بود كه در هياهوى تحليل هاى ديگر جدى گرفته نشد.
محمد نورى زاد اشاره كرده بود كه رهبرى خودش ،براى برانگيختن احساس ترحم يا محبت اين نمايش را راه انداخته است.
شاغلين در قسمت اورژانس بيمارستان هميشه از مراجعه كنندگانى كه به عمد خود را به بيمارى مى زنند يا تمارض مى كنند مى نالند و بعضا حتى بصورت طنز براى بازدهى بهتر اورژانس وجود دستگاههاى دروغ سنج را در ورودى اورژانس ها لازم مى دانند!اما دليل اين تمارض چيست؟
روانشناسان و شاغلين بخش پزشكى هدف بيمار را جلب محبت اطرافيان مى دانند،يا بعد از اختلافات و دعواهاى خانوادگى براى انكه جلب محبت يا ابراز معصوميت كند يا از خطايى كه اختلاف پيدا كرده طرف ديگر اختلاف يا دعوا از تقصير فرد (تمارض كنند)چشم پوشى كند،ديده مى شود كه يا اصولا تمارض به بيمارى مى كنند و يا حتى براى اينكه اين تمارض را جدى نشان دهند،چند قرص دم دست را بقصد خودكشى مى خورند كه تمارض بيشتر واقعى جلوه كند،كه البته بعضا منتهى به نتايج تاسف بارى هم مى تواند بشود.
ارى هدف بيمار يا تمارض كننده جلب محبت اطرافيان است يا بنوعى بخشيده شدن بدون اينكه مورد اختلاف روشن شود و يا تقصير كار عذر خواهى كند.و نقل قول نورى زاد كه هدف اقاى خامنه اى جلب احساس محبت است، بنوعى صحيح است.
با شكافى كه بعد از انتخابات رياست جمهورى ١٣٨٨ در بين طرفداران اقاى خامنه اى در داخل افراد نظام افتاد و ايشان با حمايت بى چون و چرا از احمدى نژاد و سركوب بى رحمانه معترضين و نتايج اسف بار اقتصاد كشور كه همه بنوعى ايشان را تقصير كار اصلى اين جريانات و وضع موجود مى دانند و البته وضعيت شكننده و اشوبى كه در كشورهاى اطراف حكم فرماست و بعضا نوك اتهام كشورهاى همسايه هم بروى ايران است،موقعيت رهبرى را شديدا تضيف كرده است،هموست كه گرداننده است و
وجهه پدر سالارى كه ايشان و طرفدارانشان بر خود قايل بودند و حتى معترضين اش هم برايش قايل بودند در داخل سيستم فرو ريخت،ديگر اتوريته و تقدس سابق را حتى در بين هواداران خود هم ندارد،و همانطور كه معلوم است لازمه ادامه يافتن هر ديكتاتورى وجود هاله تقدسى است كه به ديكتاتور نسبت داده مى شود،و اين هاله تقدس در مورد ايشان بعد از انتخابات جنجال برانگيز و حوادث بعدى فروپاشيد،ديگر او مثل سابق قادر به ايفاى نقش تقدس گونه خود نبود،حتى احمدى نژاد هم جرات كرده بود كه بر خلاف او سر بلند كند،اين براى يك ديكتاتور كابوس است كه زيردستان تا ديروز مجيز گويش در مقابلش سر بلند كنند و ميدان بخوانند،بخاطر همين است كه اقاى خامنه اى و تيم امنيتى اش تاكتيك تمارض را براى وى در مقياسى بزرگتر طراحى كرده اند،ولى اينبار در مقياس بزرگتر از اختلافات خانوادگى،در مقياس جامعه پدر سالار ايران هم اين تاكتيك قابليت اجرايش را از چشم تيزبين مشاوران امنيتى پنهان نكرده است.ما هميشه در ضمن بيمارى،مرگ يا خطر مرگ قادر به بخشيدن هستيم حتى اگر دشمن خونى كسى هم باشيم خوب يا بد اين نه فقط در سرشت جمعى ما بلكه در روحيه جمعى ملل بسيارى وجود دارد،تيم امنيتى حتى با زاويه عكسها سعى كرده است از ايشان چهره اى مهربان و رنجور و پدر گونه بسازد كه سعى مى كردند به بيننده تلقين كنند كه اقاى خامنه اى انسانى است از جنس خدا كه شايد اشتباهات کوچكى مرتكب شده،ولى جنس او باز هم خدايى است و مستحق بخشش بخاطر اشتباهات سابقش است.
بر خلاف روال كه ايشان به سختى كسى را قبول مى كنند،هر روز صدها نفر را در مقابل دوربين به ملاقاتش كشاندند از روحانى تا الهام چرخنده از هاشمى تا عمو پورنگ.
حتى خودشان در مصاحبه هنگام ترخيص از بيمارستان،بر خلاف روال هميشگى از تك تك ملاقات كنندگان مى خواست نام ببرد و حتى انقدر ذوق زده بود كه از اينكه تمام مردم از ايشان نتوانستند عيادت كنند ناراحتى خود را پنهان نمى كرد.
اين تمارض بر خلاف تمارضات فردى تمارضى مهندسى شده و با برنامه بود اينكه اصولا شايد نه مريضى در كار بود و اگر واقعا مرضى در كار بود،سوالى است كه جوابش سخت باشد،ولى در اينكه اين مريضى يا تمارض وسيله اى شد براى برانگيختن احساسات شورانگيز طرفداران اقاى خامنه اى،شكى در ان نيست.

قهرمان قنبرىimage

image

 

image

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)