Poster_Paris_2014-bis” نگاه کن چه فروتنانه بر خاک میگسترد
آن که نهال نازک دستان اش
از عشق
خداست
و بیش عصیانش
بالای جهنم
پست است .” احمد شاملو

بیست و شش سال گذشت و این زخم همچنان باز است !

هموطنان آزاده
بیست و شش سال از فاجعه کشتار تابستان ۶۷ میگذرد . این جنایت هولناک علیه بشریت که تا ابد بر پیشانی رژیم جمهوری اسلامی ایران حک شده است، جنایتی ست نه فراموش شدنی و نه بخشودنی
. امسال انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران برای بیستمین بار مراسم یادمانی را برای بزرگداشت تمامی جان باختگان دهه خونین شصت تدارک دیده است .
در این مراسم :
– محمد رضا نیکفر
” در باره جنایت و بخشش
آیا بخشش پایان پرونده جنایاتی چون کشتارهای دهه ۶۰ در ایران است؟ ”

– شورا مکارمی
“تاثیر کشتار دهه شصت در فضای سیاسی –اجتماعی ایران ”
– مرسده محسنی از خانواده های جان باختگان
سخن خواهند گفت .
و هنرمندان مهمان ، گروه فولک موزیک : برادران احمد ـ جاوید به اجرای موسیقی می پردازند .
ما از همه شما دعوت میکنیم تا با شرکت در این مراسم به خاطره این جانباختگان ادای احترام کرده و اجازه ندهیم که گذشت زمان بر این جنایت هولناک گرد فراموشی بنشاند .
زمان :
شنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ ساعت ۲۰
مکان :
آژکا ، شماره ۱۷۷ خیابان شارون – پاریس یازده – مترو آلکساندر دوما

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس ۲ اوت ۲۰۱۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)