تبریز تبسم
———

آیسودا
سبب استواری کوهستان
دشت – خوجا-ی من چشمهایت را گم کرد در حواشی تردید
عجب والضالین درازی است جادۀ اهر – تبریز در ذهن حاج آقا
باران دیگر – کوچه لره سو سپمیشم..- من نیست…

و تبریز تبسمت را سر بریدند در طبقۀ دوم فرهنگستان
چشمهایت مجوز چاپ نگرفتند آیسودا
صراط مستقیم حاج آقا چپ افتاد با ما
گفتم مارالان را شلاق بکشم بر دیوارهای تهران…

آن شب در آزادی چشمهایم مرا قطره قطره از من جدا کردند
چشمهایم تجزیه طلب اند آیسودا !

20140812_160926
—————————————————————–
توضیح: خوجا زادگاه شاعر است و مارالان خیابانی قدیمی در تبریز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)