جشن شصت و هفتمين سالروز بنياد مكتب پان ايرانيسم در پانزدهم شهريور ١٣٩٣ در دفتر حزب پان ايرانيست در خيابان ايرانشهر تهران برگزار شد.در ١٥ شهريور ١٣٢٥ عليرضا ريىس در حال ساختن مواد منفجره براى مقابله با دشمنان! بر اثر انفجار حاصله كشته مى شود،براى پاس ايينى كه عليرضا ريىس در راه ان كشته شد،محسن پزشكپور متنى مى نويسد كه به فرمان ريىس مشهور شد،و به احترام انروز هر سال ١٥ شهريور را بعنوان سالروز پان ايرانيسم جشن گرفته مى شود،و امسال هم به روال هر سال اين روز را در دفتر حزب خود در تهران جشن گرفتند.
تا اينجاى كار زيبا بنظر مى رسد،اصولا هيچ انسان ازاده اى نمى تواند به گردهمايى حزبى يا نشر تفكرى حتى اگر مخالفش باشد خرده بگيرد،و حتى جاى خوشحالى دارد كه حزب و تشكيلاتى با سابقه مشاركت در حاكميت پهلوى،و بعد از انقلاب از مظنونين و متهمين كودتاى نوژه كه چند تن از اعضاى ان به همين جرم اعدام شده اند،به يكباره از سال ١٣٧٠ تشكيلات خود را بداخل كشور منتقل كرده و كار منظم تشكيلاتى مى كنند،يا اصولا اخلاقى نيست كه تشكيلات و حزبى را از فعاليت منع كرد و قدر مسلم حزب پان ايرانيست محسن پزشكپور (دو حزب پان ايرانيست وجود دارد كه دومى حزب پان ايرانيست داريوش فروهر است)هم از اين امر مستثنى نيست.مسله تا اينجا قابل تامل و البته قابل تقدير است،و در اينجا نمى خواهيم اين سوال را مطرح كنيم،كه حزب پان ايرانيست با اتهام مشاركت در حاكميت پهلوى ها (اعدام عاملى تهرانى نظريه پرداز حزب )و يا بااتهام سنگين تدارك كودتاى نوژه كه اعدام افسران وابسته به حزب را منجر شد،به اسانى توانستند بعد از ٦٧ دوباره وارد كشور شوند و از سال ١٣٧٠ كار رسمى خود را اغاز كنند،كارى كه ديگران نتوانستند ولى اينها توانستند،ما در اينجا بخاطر اينكه نه از معاملات پشت و پرده اطلاع داريم و نه مى خواهيم حدس بزنيم،حل اين معما را به مطلعين معوق مى كنيم.
مسله اى كه براى ما بغرنج يا غير قابل هضم است نه فعاليت حزب پان ايرانيست كه بلكه نگاه دو گانه حاكميت و حتى مخالفين سكولار مدعى ازادى خواهى ان به يك مسله با دو ديد مختلف است،در اين طرف قضيه فعالين فرهنگى سياسى خلقهاى غيرفارس با اتهام غير واقعى پان و بطبع ان تجزيه طلب،بازداشت منجر به زندان،شلاق يا حتى مجازات مرگ روبرو مى شوند،و همانطور كه روشن است اوپوزسيون سكولار و مدعى ازادى و دموكراسى هم بعضا حتى بدون شناخت شخصى يا تشكيلاتى فعالين سياسى قومى خلقهاى غير فارس،انها را بصورت فله اى به پان توركيسم،پان كورديسم يا پان عربيسم متهم مى كند كه به زعم خود مرتجع،قبيله گراهستند كه خواستهايى به دور از اصول انسانى دارند،كه بعضا حتى تا انجا پيش مى روند كه حاكميت در برخورد با فعالين قومى به كم كارى متهم مى كنند.حتى واژه پان را انقدر بصورت روزانه امال حملات خود قرار داده كه اصولا يك فعال سياسى غير فارس بايد قسمت بيشترى از انرژى خود را صرف اين بكند كه او پان يا نژادپرست و بطبع ان تجزيه طلب نيست.
تناقص و دوگانگى در يك مسله هم عرض اصولا از اينجا اغاز مى شود،كه چرا پان ايرانيسم هم از سوى حاكميت تحمل مى شود(حتى حمايت مى شود)و هم جريانهاى مترقى مركزگرا سكوت توام با رضايت در مقابل ان دارند،حتى از مرحوم داريوش فروهر بعنوان شهيد راه ازادى نام مى برند(البته در اينجا قصد از ذكر نام مرحوم فروهر دفاع از نحوه قتل وى نيست كه غير انسانى و محكوم است،فقط بعنوان حامل يك انديشه مد نظر است)از حاكميت انتظارى نيست،خود حاكميت ادعايى نه در زمينه سكولاريسم دارد و نه دموكراسى،ولى اصولا مخالفين و منتقدين جمهورى اسلامى كه با زره بين دنبال فعاليتهاى فعالين قومى هستند كه از انها مدرك کوچكى دال بر پان بودن انها بيابند تا انرا سالها بعنوان چماق استفاده كنند،لااقل دو تشكيلات استخواندار و قديمى با اساسنامه،پس وند و پيش وند پان ايرانيسم در ايران هست كه مؤسسين يكى از انها بعضا قهرمان ازادي شان مى خوانند(مرحوم داريوش فروهر،مؤسس حزب ملت ايران بر پايه پان ايرانيسم)تشكيلاتى هايى كه اكثرا در إتلاف هاى دموكراسى خواهانه شان مهر وجودشان ديده مى شود،و عكس هاى يادگارى انداختن با انها افتخار تلقى مى شود،حال انها بايد روزى جواب دهند كه اگر پان توركيسم،پان كورديسم يا پان عربيسم بد است،به چه مزيتى پان ايرانيسم خوب است،و يا اگر تفكر پان سعادت براى اينده بشر و ايرانى مى اورد چرا مخالفان به اتهام پان بودن مجازات و تحقير مى شوند،بى شك اين تناقضاتى است كه هر روز انسانهاى زجر كشيده بيشترى با ان روبرو مى شوند،انسانهايى كه اين تناقضات بر ساعت به ساعت زندگى شان تاثير مى گذارد،انسانهايى كه ازادى فعاليت پان ايرانيسم را مى بينند كه چطور حتى ادعاى ارضى بر كشورهاى مستقل مى كند،ولى درخواست زبان مادرى انها بناحق پان خوانده مى شود و بطبع مورد تحقير قرار مى گيرند.انسانهايى كه تصميم نهايى را انها خواهند گرفت با وجود همه اين تناقضات.
http://www.pan-iranist.info/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b5%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2/image

image
قهرمان قنبرى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)