جشن شصت و هفتمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم در پانزدهم شهریور ١٣٩٣ در دفتر حزب پان ایرانیست در خیابان ایرانشهر تهران برگزار شد.در ١۵ شهریور ١٣٢۵ علیرضا ریىس در حال ساختن مواد منفجره براى مقابله با دشمنان! بر اثر انفجار حاصله کشته مى شود،براى پاس ایینى که علیرضا ریىس در راه ان کشته شد،محسن پزشکپور متنى مى نویسد که به فرمان ریىس مشهور شد،و به احترام انروز هر سال ١۵ شهریور را بعنوان سالروز پان ایرانیسم جشن گرفته مى شود،و امسال هم به روال هر سال این روز را در دفتر حزب خود در تهران جشن گرفتند.
تا اینجاى کار زیبا بنظر مى رسد،اصولا هیچ انسان ازاده اى نمى تواند به گردهمایى حزبى یا نشر تفکرى حتى اگر مخالفش باشد خرده بگیرد،و حتى جاى خوشحالى دارد که حزب و تشکیلاتى با سابقه مشارکت در حاکمیت پهلوى،و بعد از انقلاب از مظنونین و متهمین کودتاى نوژه که چند تن از اعضاى ان به همین جرم اعدام شده اند،به یکباره از سال ١٣٧٠ تشکیلات خود را بداخل کشور منتقل کرده و کار منظم تشکیلاتى مى کنند،یا اصولا اخلاقى نیست که تشکیلات و حزبى را از فعالیت منع کرد و قدر مسلم حزب پان ایرانیست محسن پزشکپور (دو حزب پان ایرانیست وجود دارد که دومى حزب پان ایرانیست داریوش فروهر است)هم از این امر مستثنى نیست.مسله تا اینجا قابل تامل و البته قابل تقدیر است،و در اینجا نمى خواهیم این سوال را مطرح کنیم،که حزب پان ایرانیست با اتهام مشارکت در حاکمیت پهلوى ها (اعدام عاملى تهرانى نظریه پرداز حزب )و یا بااتهام سنگین تدارک کودتاى نوژه که اعدام افسران وابسته به حزب را منجر شد،به اسانى توانستند بعد از ۶٧ دوباره وارد کشور شوند و از سال ١٣٧٠ کار رسمى خود را اغاز کنند،کارى که دیگران نتوانستند ولى اینها توانستند،ما در اینجا بخاطر اینکه نه از معاملات پشت و پرده اطلاع داریم و نه مى خواهیم حدس بزنیم،حل این معما را به مطلعین معوق مى کنیم.
مسله اى که براى ما بغرنج یا غیر قابل هضم است نه فعالیت حزب پان ایرانیست که بلکه نگاه دو گانه حاکمیت و حتى مخالفین سکولار مدعى ازادى خواهى ان به یک مسله با دو دید مختلف است،در این طرف قضیه فعالین فرهنگى سیاسى خلقهاى غیرفارس با اتهام غیر واقعى پان و بطبع ان تجزیه طلب،بازداشت منجر به زندان،شلاق یا حتى مجازات مرگ روبرو مى شوند،و همانطور که روشن است اوپوزسیون سکولار و مدعى ازادى و دموکراسى هم بعضا حتى بدون شناخت شخصى یا تشکیلاتى فعالین سیاسى قومى خلقهاى غیر فارس،انها را بصورت فله اى به پان تورکیسم،پان کوردیسم یا پان عربیسم متهم مى کند که به زعم خود مرتجع،قبیله گراهستند که خواستهایى به دور از اصول انسانى دارند،که بعضا حتى تا انجا پیش مى روند که حاکمیت در برخورد با فعالین قومى به کم کارى متهم مى کنند.حتى واژه پان را انقدر بصورت روزانه امال حملات خود قرار داده که اصولا یک فعال سیاسى غیر فارس باید قسمت بیشترى از انرژى خود را صرف این بکند که او پان یا نژادپرست و بطبع ان تجزیه طلب نیست.
تناقص و دوگانگى در یک مسله هم عرض اصولا از اینجا اغاز مى شود،که چرا پان ایرانیسم هم از سوى حاکمیت تحمل مى شود(حتى حمایت مى شود)و هم جریانهاى مترقى مرکزگرا سکوت توام با رضایت در مقابل ان دارند،حتى از مرحوم داریوش فروهر بعنوان شهید راه ازادى نام مى برند(البته در اینجا قصد از ذکر نام مرحوم فروهر دفاع از نحوه قتل وى نیست که غیر انسانى و محکوم است،فقط بعنوان حامل یک اندیشه مد نظر است)از حاکمیت انتظارى نیست،خود حاکمیت ادعایى نه در زمینه سکولاریسم دارد و نه دموکراسى،ولى اصولا مخالفین و منتقدین جمهورى اسلامى که با زره بین دنبال فعالیتهاى فعالین قومى هستند که از انها مدرک کوچکى دال بر پان بودن انها بیابند تا انرا سالها بعنوان چماق استفاده کنند،لااقل دو تشکیلات استخواندار و قدیمى با اساسنامه،پس وند و پیش وند پان ایرانیسم در ایران هست که مؤسسین یکى از انها بعضا قهرمان ازادی شان مى خوانند(مرحوم داریوش فروهر،مؤسس حزب ملت ایران بر پایه پان ایرانیسم)تشکیلاتى هایى که اکثرا در إتلاف هاى دموکراسى خواهانه شان مهر وجودشان دیده مى شود،و عکس هاى یادگارى انداختن با انها افتخار تلقى مى شود،حال انها باید روزى جواب دهند که اگر پان تورکیسم،پان کوردیسم یا پان عربیسم بد است،به چه مزیتى پان ایرانیسم خوب است،و یا اگر تفکر پان سعادت براى اینده بشر و ایرانى مى اورد چرا مخالفان به اتهام پان بودن مجازات و تحقیر مى شوند،بى شک این تناقضاتى است که هر روز انسانهاى زجر کشیده بیشترى با ان روبرو مى شوند،انسانهایى که این تناقضات بر ساعت به ساعت زندگى شان تاثیر مى گذارد،انسانهایى که ازادى فعالیت پان ایرانیسم را مى بینند که چطور حتى ادعاى ارضى بر کشورهاى مستقل مى کند،ولى درخواست زبان مادرى انها بناحق پان خوانده مى شود و بطبع مورد تحقیر قرار مى گیرند.انسانهایى که تصمیم نهایى را انها خواهند گرفت با وجود همه این تناقضات.
http://www.pan-iranist.info/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b5%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2/image

image
قهرمان قنبرى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)