معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: نرخ رشد اعتیاد در زنان دو برابر شده است.

به گزارش مهر، شهیندخت ملاوردی روز چهارشنبه در هشتمین کنکره بین المللی دانش اعتیاد اظهار داشت: درگیری به مواد مخدر در مقایسه با مردان یک به ۱۰ است اما واقعیت این است که رشد اعتیاد در زنان بیشتر از مردان است و ما با پدیده تلسکوپی جمعیت زنان معتاد مواجه هستیم.

وی ادامه داد: نرخ رشد زنان بیشتر از مردان است و گاهی به دو برابر می رسد. نرخ رشد اعتیاد زنان در سال ۸۵، پنج درصد بود که در سال ۹۰ به ۱۰ درصد افزایش یافت. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد: اعتیاد زنان به شدت وابسته به جریان کلی اعتیاد است و سیاست گذاری در حوزه اعتیاد زنان را نمی توان مجزا دانست.

ملاوردی با اعلام اینکه موضوع اعتیاد زنان را نمی توان مانند گذشته دید، افزود: اعتیاد زنان در پس پرده نمی ماند و کم توجهی به این معضل جز عمیق شدن این زخم و دشوار شدن راه حل درمان چیز دیگری را در پی ندارد. وی با اشاره به وضعیت فرزندان مادر معتاد تاکید کرد: فرزندان مادر معتاد آسیب پذیر تر از فرزندان پدر معتاد هستند ضمن اینکه اعتیاد زنان باردار مخاطرات فراوانی را متوجه کودکان می کند.

به گفته ملاوردی، امروزه به یک معتاد به شکل مجرم نگاه نمی شود و ما نیز باید تلاش کنیم در حوزه اعتیاد زنان تغییر رویکرد صورت گیرد تا ترس از خانواده و اجتماع فرایند درمان زنان معتاد را به تاخیر نیاندازد. در حال حاضر کشور در حال گذار است و بروز برخی آسیب ها مثل اعتیاد در جوامع شهری اجتناب ناپذیر است.

وی با اعلام اینکه زنان نخستین قربانیان آسیب ها و انحرافات اجتماعی هستند، تاکید کرد: مهمترین آسیب، اعتیاد است و با توجه به نرخ رشد اعتیاد در زنان باید به این موضوع توجه شود. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه نگرش به موضوع اعتیاد زنان زمان بر است افزود: نمی توان نگرش به اعتیاد زنان را به شکل دستوری تغییر داد.

ملاوردی ادامه داد: پنهان بودن اعتیاد زنان نسبت به مردان به نگرش جامع بر می گردد و در حال حاضر نگاه به اعتیاد مردان از جرم انگاری تا حدودی به بیماری تغییر یافته است. متاسفانه وقتی به زنان معتاد برچسب اجتماعی زده می شود این موضوع مانع درمان اعتیاد آنها شده و مادر وقتی می خواهد به خاطر عشق و نجات فرزندان به سمت بهبودی برود نتواند به این فرایند تن دهد.

وی در پایان گفت: جرم ۶۰ درصد زنان زندانی در ارتباط با مواد مخدر ارتباط است و بدون توجه به شرایط خانوادگی نمی توان معضل اعتیاد زنان را حل کرد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)