دکتر جواد امان، کاشف یکی از واکسن های ویروس ایبولا که با موفقیت آزمایش شده است.

javad amanedited

‎وی ۲۶ ساله بود که به قصد تحصیل از ایران خارج شد و اکنون سالهاست در امریکا زندگی می کند.
‎در این مصاحبه وی در باره عوامل موفقیت اش در جامعه ای که او در آن اقلیت به شمار می رود، سخن گفته است‫.‬ دکتر امان معتقد است برای شناختن یک جامعه نباید تلاش کنید فرهنگ آن جامعه را بشناسید یا بفهمید بلکه باید آن را زندگی کنید.
‎او همچنین معتقد است گرایش افراطی برای عدالت و پیش داوری کردن در باره فرهنگ جامعه ای که در آن زندگی می کنید صحیح نیست‫.‬

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)